Kvensk forsknings- og utdanningsseminar 15.-16. mars 2023

HSL og Campus Alta inviterer til kvensk forsknings- og utdanningsseminar 15.-16. mars 2023. Vi ønsker å samle ledere, administrativt og vitenskapelig ansatte på UiT som jobber med og/eller for kvenske forhold og spørsmål i undervisning og/eller forskning.

Vi håper seminaret vil bidra til å samle oss som er interessert i kvensk kultur, språk, musikk, utdanning, helse, rettigheter m.m. og at dette blir et første større felles møtepunkt for alle engasjerte ansatte.

Forskningsseminaret blir 15. mars og målet er å bli kjent på tvers av enheter og med hverandres forskningsinteresser.  

Utdanningsseminaret blir 16. mars og starter UiTs offisielle markering av Kvenfolkets dag. 

For både forsknings- og utdanningsseminaret danner UiTs nye strategi Eallju – Drivkaft i nord 2022-2030 en ramme: Hvordan UiT kan jobbe for å styrke kompetanse om og for samiske og kvenske forhold? Vi har en ambisjon om at vi skal være det ledende universitetet på kunnskap om og formidling av samisk og kvensk språk, kultur, kunst og samfunn, og på møtet mellom majoritets- og minoritetssamfunnet. 

Påmelding i Nettskjema: https://nettskjema.no/a/kvenseminar2023

Utgifter til reise og hotell dekkes av enhetene. 

 

Programutkast:

15. mars 2023 

Kvensk forskningsseminar 

kl 9-16. Internseminar for inviterte fra UiT. 

Ordstyrer prodekan for utdanning HSL John McNicol 

Speed-foredrag med alle inviterte 

11.30-12.30 Lunsj 

18.00 Populærvitenskapelig foredrag åpent for allmennheten 

20.00 Middag for inviterte 

 

16. mars 2023 

Kvensk utdanningsseminar 

kl 9-11. Åpent seminar som en del av UiTs markering av Kvenfolkets dag. 

kl 09.00-10.00  Foredragsholder: Førsteamanuensis Elisabeth Stubberud, NTNU 

kl 10.00-11.00   Paneldebatt/avsluttende samtale om behovet i det kvenske samfunnet, hvordan UiT kan bidra og hva som må til for at UiT skal kunne oppfylle sitt samfunnsansvar og sin forpliktelse gjennom Eallju – Drivkaft i nord 2022-2030. 

Med repr. fra UiTs ledelse, repr. fra Kvääninuoret (ikke bekreftet), leder Norske kveners forbund Kai Petter Johansen og Ketil Zachariassen fra UiT og Sannhets- og forsoningskommisjonen. Ledes av Rune Sundelin. 

kl 11 Lunsj for inviterte gjester 

 

Fra 12 Offisiell markering av Kvenfolkets dag med innslag fra Kvääniteatteri. Litteraturseminar med Ingeborg Arvola. 

 

Starter: 15.03.23 kl 09.00
Slutter: 16.03.23 kl 14.00
Hvor: UiT Alta
Sted: Alta
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Julia Bobina
E-post: julia.bobina@uit.no
Legg i kalender