Prøveforelesning for Cand.philol. Karin Tansem

Cand.philol. Karin Tansem holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. Tema for prøveforelesningen er «Bruken av rød oker i det nordlige Fennoskandia i steinalderen: kontekster og tolkninger».

Karin Tansem holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde arkeologi.

Publikum kan følge prøveforelensingen digitalt: Følg denne lenken til Panopto

Opptaket blir liggende tilgjengelig i 1 måned etter arrangementets slutt.

Avhandlingen er publisert i Munin.

Prøveforelesningstekst: «Bruken av rød oker i det nordlige Fennoskandia i steinalderen: kontekster og tolkninger»

Kommer 25. november.

Disputasen holdes kl. 11.15 samme dag, i de samme lokaler, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen Helleristningene i Alta: Estetikken, geologien og figurene.

Når: 08.12.22 kl 10.15–11.00
Hvor: Auditorium 1042
Sted: Digitalt, Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Marie Berger Nicolaysen
E-post: marie.n.berger@uit.no
Legg i kalender