Karin Tansem

Cand.philol. Karin Tansem disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, og vil offentlig forsvare avhandlingen Helleristningene i Alta: Estetikken, geologien og figurene.

Publikum som ønsker å følge disputasen digitalt: Følg denne lenken til Panopto.

Lenke i Munin til denne avhandling. 

Opptaket blir liggende tilgjengelig i 1 måned etter arrangementets slutt. 

 

Populærvitenskapelig sammendrag

The world heritage rock art of Alta in Northern Norway contains thousands of engraved figures and were made between ca. 7000 and 2000 years ago. The rock engravings were most likely made on the seashore, but they now lie well above, as the land rose (and still is rising) after the Ice Age. Their appearance has changed since they were made, due to natural processes affecting the rock surfaces. This research has focused on geology – the variety and colours of the rocks, and how the engravings originally were bright and easy to see – through field work and geochemical analyses. Archaeologists have often connected the rock art of Alta to rituals, religion, and hunting magic. New studies of the figures have inspired to approach them in alternative ways. Is it possible that they also were made for the joy of it? This research suggests that the rock engravings may have been creative expressions about the things that mattered to people in their everyday life.


Prøveforelesning: torsdag 8. desember kl. 10.15-11.00 på samme rom.


 Leder av disputas: instituttleder Åsne Ø. Høgetveit, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Første opponent: professor fil. dr. Mats Burström, Stockholms universitet

Andre opponent: førsteamanuensis ph.d. Heidrun M.V. Stebergløkken, NTNU

Leder av komiteen:  professor ph.d. Charlotte Damm, UiT Norges arktiske universitet.

Hovedveileder professor Bjørnar J. Olsen, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder professor Gørill Nilsen UiT Norges arktiske universitet


 Det er en pause fra ca. kl. 13.00-14.00.

Når: 08.12.22 kl 11.15–16.00
Hvor: Auditorium 1042
Sted: Digitalt, Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Marie Berger Nicolaysen
E-post: marie.n.berger@uit.no
Legg i kalender