Frist for personlige historier skriftlig

Siste anledning for å sende skriftlige personlige historier er 31. desember 2022. 

For at din personlige historie skal kunne behandles av kommisjonen, så må den være innsendt før 31. desember 2022. Skjema og informasjon finner du her på de ulike språkene på våre hjemmesider:

Norsk: https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie
Kvääni: https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie_kv
Åarjelsaemien: https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie_ås
Julevsámegiella: https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie_js
Dávvisámegiella: https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie_ds
Suomi: https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie_fi

Ta kontakt med rådgiver Inger Elin Utsi dersom du har noen spørsmål. Kontaktinformasjon: Sekretariatet | UiT

Når: 31.12.22 kl 00.00–23.59
Hvor: Digitalt
Sted: Digitalt
Målgruppe: Gjester / eksterne
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender