Sekretariatet

Sekretariatet har tre medarbeidere og arbeidssted er UiT Norges arktiske universitet (Tromsø).

Liss-Ellen Ramstad
Sekretariatsleder

liss-ellen.ramstad@uit.no
+47 776 46 091
+47 958 09 451

Isak Andersen Turi
Utreder

isak.a.turi@uit.no
+47 776 46 631

Inger Elin Utsi
Rådgiver

inger.e.utsi@uit.no
+47 776 46 105
+47 907 90 626

Anna-Kaisa Räisänen
Utreder

anna-kaisa.raisanen@uit.no
+47 776 23 265

Torkel Rasmussen
Utreder

torkel.rasmussen@uit.no
+47 776 46 084
+ 47 922 45 710

Eva Hanneli Saariniemi
Studentassistent

eva.h.saariniemi@uit.no

Jon-Christer Mudenia
Studentassistent

jon-christer.mudenia@uit.no

Postadresse
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Handelshøgskolen
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

    Postadresse

    Dersom du har behov for å sende ordinær post kan følgende postadresse benyttes:

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø