Ottar Brox 90 år

Markering ved UiT - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 
Fredag 14. oktober 2022 kl 1215  – 1530  Auditoriet UB 

Ottar Brox, f. 30.8.1932 var professor ved UiT 1972- 1985, utnevnt til æresdoktor ved UiT 2003. I anledning 90-årsdagen inviterer HSL-fakultetet til ei markering der et utvalg av tidligere kollegaer – og dagens studenter - vil kommentere Ottar Brox sitt lange og vedvarende virke innen fag, politikk og samfunnsdebatt. 

Påmelding via Tavla, UiT. 

 

1215  Åpning ved prorektor Camilla Brekke / dekan Anne Britt Flemmen  

      Møteledere: Nils Aarsæther og Kjell Arne Røvik 

 1230 - 1330 Faglige bidrag fra kollegaer ved ISV: 

- Einar Arne Drivenes,  historiker: “Hva skjedde I Nord-Norge?” 

- Lisbeth Holtedahl, antropolog: “Ikke bare Nord og Ned: Når Ottar Brox får oss til å lytte til folk fra nord.” 

- Ingrid Kielland, samfunnsgeograf: “Ottar Brox på pensum og i undervisning” 

- Ragnar Nilsen, samfunnsviter: “Ny bok om bruk av naturressurser – og Ottar Brox sitt bidrag.”  

1330 - 1350 Pause med enkel bevertning  

1350 - 1420 Hans Eirik Voktor, Univ. i Stavanger:  Smakebiter fra et filmprosjekt  

1430- 1530 Rundebordsdiskusjon: Ottar Brox sine bidrag til fag, politikk og debatt – relevant for dagens og framtidas samfunn? 

      - Paul Jensen, tidl. leder Norges Kystfiskarlag 

      - Ida Solvang, masterstudent, samfunnsplanlegging 

      - Rune van Lom, masterstudent samfunnsplanlegging 

          -  Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

      - Åpent for innspill fra salen - og fra Ottar Brox 

Debattleder: Jan Einar Reiersen, tidl. UiT og Plan- og næringssjef, Tromsø kommune  

 

Sted: UB  auditorium 132, kartlenke

Når: 14.10.22 kl 12.15–15.30
Hvor: UB aud 132
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Nils Aarsæther
Telefon: +4748276860
E-post: nils.aarsether@uit.no

Påmelding
Frist: 12.10.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender