Barnehagelærerutdanninga v/ UiT i Tromsø fyller 50 år

Illustrasjons-/bannerbilde for Barnehagelærerutdanninga v/ UiT i Tromsø fyller 50 år

Velkommen til jubileumsseminar fredag 21. oktober 2022!

 

Målgruppe: Studenter, lærere, praksisbarnehager og samarbeidspartnere tilknyttet barnehagelærerutdanninga (BLU)
Sted: Seminaret starter på auditorium Didaktikken. på ILP-bygget ved UiT Norges arktiske universitet
Antall plasser: Vi har plass til omtrent 110 personer så førstemann til mølla-prinsippet gjelder. 

21. oktober inviterer vi til et innholdsrikt seminar for å feire at barnehageutdanningen er 50 år!  
 

Program for dagen 

Kl.09.00-09.30  Åpning av jubileet:
Barnekor Kråkeslottet barnehage
Jubileumshilsen v/ dekan Anne Britt Flemmen instituttleder Siw Skrøvset ILP, representant for Statsforvalter i Troms og Finnmark Rita Hellesvik og dagens konferansier studieprogramleder Helge Habbestad ILP
 Kl. 09.30-09.45 Kvalitet i relasjoner – navet i barnehagelærerutdanninga ved Toril Sverdrup, førstelektor
 Kl.10.00-12.00

Miniforelesnings maraton
Noen historiske skråblikk ved Betty Steinsvik universitetslektor ILP
• «Vet du ka en snøkrystall smake»? ved Anne Myrstad førstelektor og Pernille Bartnæs universitetslektor ILP
Barnehagelærerens rolle i høsting- og dyrkingsprosjekter ved Veronica Bergan, førsteamanuensis ILP
Hjelp jeg skal i praksis! ved Heidi Buvang, daglig leder Tusseladden barnehage
• «Å ta en Ph.d: Betydningen av forskerkompetanse i barnehagelærerutdanningen» ved Sidsel Boldermo, førsteamanuensis ILP
Barns digitale praksis ved Maria Dardanou førstelektor og Torstein Unstad universitetslektor ILP
Småbarnspedagogikkens betydning ved Eirin Gamst-Nergård, universitetslektor ILP
Virtuell barnehagelærerutdanning – er det framtida? Ved Nils Christian Tveiterås ILP

 Kl.12.00-13.00 LUNSJ i fellesområde 1. etg.
 Kl. 13.00-14.00 Miniforelesnings maraton fortsetter
«Æ e smart nok!» – realfag i barnehagen ved Astrid Wara, universitetslektor ILP
Barns læring i naturen ved Jens Erik Furulund, universitetslektor ILP
Hva lærer studenter i praksis? Ved Monika Tobiassen og Kristin T. Sandnes praksisveiledere ILP
 Kl.14.15-14.30 Scenario 50+: Hvilken utdanning kan forberede oss på fremtiden – en fantasi om BLU anno 2072 ved professor Elin Eriksen Ødegaard
 Kl.14.30-15.00

Poster presentasjoner- titler kommer «WALK and TALK» i fellesarealer
Utstilling faglitteratur der lærere er representert ved Akademika

Barnehageuniversitet: Barnehagebarn fra UbiT (universitetsbarnehagene) deltar på ulike aktiviteter i Digital framtidssmie, praksisrommet og andre klasserom. Det kommer et eget program som legges ut på nettsiden.

I tillegg vises også følgende postere: 

 • Lytting under utvikling. Barns tilegnelse av lytteferdigheter og barnehagepedagogers lydhørhet. Ingrid C. Nordli og Kristian Skog
 • Making maps in kindergarden Geir Olaf Pettersen og Monica Volden
 • Spontaneous activities in kindergarten as inquiry-based mathematics Geir Olaf Pettersen og Monica Volden
 • Barnehagebasert kompetanseutvikling, med fokus på hvordan styrer i barnehagen kan lede valg av satsingsområde for kompetanseutvikling i egen barnehage. Anne Lise Bakke
 • Barnehagelærerutdanninga i Tromsø, 50 år med lek og læring. Siri Sollied Madsen og Helge Habbestad
 • Utforskende undervisning om samisk kultur på barnehagelærerutdanningen Veronica Bergan
 • Nordlige hager/ Gárrbis - et samarbeidprosjekt mellom Tromsø kommune seksjon for barnehage; UiT Norges arktiske universitet, ILP/BARNkunne; Anne Myrstad, samt arkitekt og kunstner Joar Nango og båtbygger Arne-Terje Sæter
 • PUST: Profesjonsfaglig Utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø Maria Dardanou og Torstein Unstad
 • Children’s play and affordances with local history and traditions in children’s museum  Research project with children's museum Finnsnes Maria Dardanou, Miriam Wiik og Bente Karlsen
 • Barnehagelærerutdanning i nærmiljøet Ingrid Frenning
 • Desentralisert barnehagelærereutdanning Fleksibel Bachelor Følgeforskning Maria Dardanou og Eirin Gamst-Nergård
 • «MultiTrans-prosjektet Flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet: barnehage – skole – høyere utdanning – arbeidsliv» Florian Hiss

  

Når: 21.10.22 kl 09.00–15.30
Hvor: ILP-bygget
Sted: Tromsø, Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Enhet
Ansvarlig: Silje Sivertsvik

Gå til påmelding
Legg i kalender