Prøveforelesning - Cand.polit. Maria Sæther

Cand.polit. Maria Sæther holder prøveforelesning for ph.d.-graden over følgende emne:

«Hvilke utfordringer oppstår i samspillet mellom tillit og styring i offentlige organisasjoner, og hvilke muligheter finnes for å håndtere motstridende hensyn og verdier i styringskjeden?»

Prøveforelesningen strømmes og kan følges direkte her.

 

Disputas holdes kl 12.15 samme dag, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Det indre liv i NAV. Kommunikasjon om prioritering og arbeidsform på et NAV-kontor"

Når: 30.09.22 kl 10.15–11.00
Hvor: SVHUM B-1005
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Michael Sverdrup Stenberg
E-post: michael.s.stenberg@uit.no
Legg i kalender