ILP-seminaret: Mangfold og identitet: ‘Norsk nok’-debatten og norske koder

I vår har spørsmålet om norsk identitet, og boken ‘Norsk nok’ redigert av Mala Naveen utløst en av de største identitetsdebattene på lenge. Et av spørsmålene i debatten er om rammene for norsk identitet er for trange, og ikke rommer det mangfold som eksisterer.

Med et bakteppe av både krig, korona og politiske spenninger, spør vi om identitetsdebatter blir noe navlebeskuende – eller er vi inne på noe grunnleggende viktig her, også for pedagogikk og lærerutdanning i dag?  

Dette skal vi ta opp på ILP-seminaret i regi av forskningsgruppen ICred – Intercultural relations in education

Innledere:

Maja Sojtaric, kommentator i Nordlys: En innestengt debatt om norskhet

Jon Rogstad, forsker 1, Velferdsinstituttet NOVA, OsloMet: Mangfold og norske koder

 

Seminaret er åpent for alle.

Velkommen!

Når: 26. september 2022 kl. 15.00–17.00
Hvor: ILP-bygget 1.059 Didaktikken
Studiested: Tromsø, Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Silje Sivertsvik
E-post: silje.sivertsvik@uit.no
Legg i kalender