Havsøppel – mye mer enn det du ser

Marin forsøpling er mye mer enn plast. Hva er det, hvordan har egentlig havet det og hva gjør forskerne for å løse problemene? 

Kom til Storgata camping 21. september og du vil få vite mer om dette

Under Forskningsdagene 2022 vil 5 forskere fra UiT Norges arktiske universitet fortelle om marin forsøpling, hvordan det kan reguleres og hvordan det kan løses. Maja Sojtaric fra Nordlys holder tråden mellom de ulike innleggene. Hver forsker har 10 minutter. Etter innleggene blir det spørsmålsrunde.

Gratis inngang. Programmet starter 19.30. Aldersgrense 18 år. 

Hva skal forskerne prate om?

Marit Reigstad

Hvordan står det egentlig til med havet? Fokus på forsøpling har sendt mange av oss ut på strandrydding, og bilder av plast fra hval-, fugle- og fiskemager opprører. Men ser vi alt? Og har det noe med oss å gjøre?

Marit er prosjektleder for Arven etter Nansen og professor i marin økologi. 

 

Malin Johansson

Oljesøl kan få fatale konsekvenser for de som lever i havet. Hvordan kan vi bruke satellitter til å oppdage søl, beregne hvor det vil bevege seg og planlegge oppryddingen?

 Malin er førsteamanuensis i Jordobservasjoner.

 

Ingvild Ulrikke Jakobsen

Hvilke regler har vi internasjonalt og nasjonalt for å hindre marin forsøpling – og kan jussen bidra til rene hav?

 Ingvild er professor og leder for Norsk senter for havrett.

 

Peik Haugen

Fiskeindustrien produserer store mengder avfall fra avskjær. Det er kostbart. Hvordan kan vi bruke restråstoffet og bakterier for å lage nyttige produkter og redusere avfallsproblemet?

 Peik er professor i Molekylære biosystemer og bioinformatikk.

 

Roger Larsen

Den største utfordringen med plast i havet er «usynlig», på bunnen og det som flyter rundt. Plast hoper seg opp i det marine miljøet og tapte fiskeredskaper skader dyreliv og er dyrt for fiskeriet. Dsolve vil bytte "evigvarende plast" med nedbrytbare materialer. Hvordan skal vi få til det?

Roger er professor i fiskeriteknologi og leder for Dsolve som er et senter for forskningsbasert innovasjon.

Når: 21.09.22 kl 19.30–21.00
Hvor: Storgata camping, Storgata 5, 9008 Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Sunniva Katharina Thode
E-post: sunniva.k.thode@uit.no
Legg i kalender