Kurs i microdata.no. Temakurs: Jobbe med data du ikke ser

En formiddag med gratis, digitalt kurs spesialiserer deg på utvalgte temaer.

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. 

Etter temakursene har du kompetanse til å gjøre avanserte koblinger og analyser på feltet som kurset dekker. Disse kursene forutsetter grunnleggende kjennskap til microdata.no

Lær hvordan du aggregerer, deler opp, koder om og skreddersyr datasettet til ditt formål.

For å delta på kurset må du ha tilgang til database microdata.no: Microdata.no | UiT

 Meld deg på: kurs@microdata.no
Når: 19.10.22 kl 10.00–12.00
Hvor: Teams
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Ansvarlig: Svetlana P. Johansen
E-post: kurs@microdata.no
Legg i kalender