Disputas - Ingri Løkholm Ramberg, Institutt for språk og kultur

Master Ingri Løkholm Ramberg disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde litteratur og kultur.

"Imot institusjonen. En analyse av Amalie Skrams Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen (1895) og Knut Hamsuns Paa gjengrodde Stier (1949)" 

Publikum kan også følge disputasen via denne lenken:

https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=db7a08e5-fbab-4a8a-aef6-aeb3007706c0

Prøveforelesningen holdes samme dag og sted kl. 10.15

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Avhandlingen er en analyse av tre mer eller mindre selvbiografiske litterære verk: Amalie Skrams romaner Professor Hieronimus og På Sct. Jørgen (1895) og Knut Hamsuns memoarverk Paa gjengrodde Stier (1949). Analysen undersøker verkenes fremstilling av institusjonen og hvordan institusjonsrommet, som er skapt for observasjon av institusjonaliserte individer, fremstilles når dette forholdet reverseres: Institusjonen erfares gjennom levende, skrivende subjekter som ufrivillig tilbringer tid i denne sfæren. I undersøkelsen av hvordan den institusjonelle settingen muliggjør, former og utfordrer protagonistenes prosjekter, diskuterer Ingri Løkholm Ramberg hvilke narrative strategier som tas i bruk både for å skildre institusjonen og for å kritisere den. Ramberg belyser disse spørsmålene gjennom teoretiske perspektiver fra tverrfaglige felt som litteratur og medisin, lov og litteratur samt spatial teori og filosofi, institusjons- og psykiatrihistorie og fiksjonalitetsteori. Avhandlingen viser hvordan Amalie Skram og Knut Hamsun med disse svært ulike litterære verkene utvider forståelsen av institusjonsrommet ved å bearbeide sine institusjonelle erfaringer gjennom kreativ skrift. Skildringene fungerer både som kritikk av institusjonelle praksiser i deres respektive samtider og som forhandlinger med leseren om hva slags rom og ettermæle som blir forfatterne til del. Slik innkapsler de aspekter av den institusjonelle erfaringen som overskrider det som er tilgjengelig for helseprofesjonenes språk.

Avhandlingen er tilgjengelig i Munin.

Veildere:

Professor Linda Nesby, UiT Norges arktiske universitet (hovedveileder)
Lektor Lasse Gammelgaard, Århus universtet (biveileder)

Bedømmelseskomite:

Professor Nora Simonhjell, Universitetet i Agder (førsteopponent)
Professor Anne Marie Mai, Syddansk Universitet (andreopponent)
Professor Rolf Gaasland, UiT Norges arktiske universitet.

Disputasleder:

Instituttleder Gustav J. Pedersen, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

De som ønsker å opponere ex.auditorio kan sende e-post til leder av disputas: gustav.j.pedersen@uit.no innen kl. 13.00 disputasdagen.

 

Når: 24. juni 2022 kl. 11.15–15.00
Hvor: SVHUM B-1005
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kari Torill Guldahl
E-post: kari.t.guldahl@uit.no
Legg i kalender