Samfunnsfagkonferansen 2022: Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagsdidaktikken

Illustrasjons-/bannerbilde for Samfunnsfagkonferansen 2022: Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagsdidaktikken

Det er en glede å få ønske dere velkommen til årskonferansen for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærerutdannigene i Alta/Áltá/Alattio 23.-25. november 2022.

Program, Oversikt over deltakere, de parallelle sesjonene og abstraktene finner du under PROGRAM

Hovedtema for konferansen i år er mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagdidaktikken. Vi ønsker med dette å rette fokus mot disse temaene, både knyttet til undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. Hvilke muligheter og utfordringer gir ulike typer mangfold samfunnsfagdidaktikken? Hvordan kan samfunnsfagdidaktikere arbeide teoretisk og praktisk med etiske, digitale, inkluderende aspekter ved mangfold, urfolk og minoriteter? Hvilke muligheter tilfører slike perspektiver samfunnsfagene?

Norge er et mangfoldig samfunn, noe våre utdanningsinstitusjoner - fra barnehager til universiteter - skal speile og videreutvikle. Disse ambisjonene kommer blant annet klart til uttrykk i de nye læreplanenes (LK20).

Vi møtes i Alta/Áltá/Alattio, i hjertet av Sápmi. Denne byen er preget av historiske møter mellom ulike kulturer over mange hundre år, kulturmøter som både har preget sted, historie og vår egen nåtid. I disse omgivelsene ønsker vi å legge til rette for kunnskapsutveksling, refleksjon, debatt og videre utvikling om hvordan mangfoldskompetanse, urfolksperspektiver og minoritetsforståelse i samfunnsfaglig tematikk. Øvrige stikkord til disse fagdidaktiske mulighetene og utfordringene kan være: seksuelle minoriteter, diskriminering, forskningsetikk, urfolksmetodikk, digitale læremidler/verktøy.

Påmelding og innsending av abstrakt åpner mandag 15. august. Frist for påmelding er satt til fredag 21. oktober. Frist for innsendelse av abstrakt/forslag til sesjoner er satt til utvidet til 21. oktober. Omfanget på abstrakt er på maks 200 ord. Foredragene er tenkt organisert i ulike tematiske sesjoner på 3 bidrag. Det settes av 30 minutter til hvert bidrag: 20 minutter til framlegg + 10 minutter til spørsmål. Kom derfor med forslag til tema på sesjoner og bidragsytere.

Onsdag 23. november er det stipendiatsamling. Mer informasjon om denne finner dere her.

 

 Har du spørsmål om konferansen?

Faglige spørsmål kan rettes til Helge Chr. Pedersen: helge.c.pedersen@uit.no

Praktiske spørsmål kan rettes til Bjørn-Henrik Johannessen: bjorn.h.johannessen@uit.no

Spørsmål om stipendiatsamlingen kan rettes til Erlend Eidsvik: erlend.eidsvik@uit.no

 

Overnatting: Vi har reservert rom på Scandic Alta. Rom koster 1190 per natt. Booking av rom kan gjøre frem til 20.10.2022. Kanselleringsfrist er 10.11.2022. Mer informasjon om rombooking finner  dere under praktiske opplysniger.

 

Konferansemiddag

Konferansemiddagen er på Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge, som ligger idyllisk til ved bredden av Altaelva, 15 minutter utenfor Alta sentrum. Det settes opp transport fra campus Alta. Det settes opp en tre-rettes meny med mulighet for vegetar-alternativ. Mer informasjon om konferansemiddag og Sorrisniva finner dere under praktiske opplysninger.

 

Kunstnerisk innslag

Kari Heimen - en ny og spennende joikestemme i Sápmi. Hun fremfører egne og tradisjonelle joiker kledd i sin egen drakt - hun har utviklet et særegent joikeuttrykk der hun akkompagnerer seg selv med rammetrommen med teknikker bl.a. fra India og Midtøsten.  Hun er også trommis, vokalist, joiker og låtskriver i sitt eget band HEIMEN.

 

Velkommen til Alta/Áltá/Alattio

Starter: 23.11.22 kl 09.00
Slutter: 25.11.22 kl 13.00
Hvor: Campus Alta
Sted: Alta
Målgruppe: Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Helge Chr. Pedersen
E-post: helge.c.pedersen@uit.no
Legg i kalender

Foredragsholdere

Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen

Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge


Kristin Gregers Eriksen er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsfeltet hennes er kolonialitet, rasisme, sosial rettferdighet og antirasisme i skole og utdanning. Eriksen jobber særlig med dekoloniale perspektiver på kunnskapsproduksjon og pedagogikk. Flere av hennes publikasjoner omhandler samiske perspektiver, kunnskaper og rettigheter i skole og lærerutdanning. Hun er særlig opptatt av utfordringer og muligheter knyttet til ivaretakelsen av samiske perspektiver i skole og lærerutdanning utenfor det geografiske Sápmi, og refleksjon omkring rolle, ståsted og ansvar i arbeid med urfolksspørsmål i forskning og utdanning. Mer om Gregers Eriksen her: https://www.usn.no/kontakt-oss/tilsette/kristin-gregers-eriksen

Jonny Hjelm

Jonny Hjelm

Professor i historie ved Umeå Universitet


Jonny Hjelm är professor historia och verksam vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Sverige. Han har sedan 1980-talet arbetat med arbetslivs- och fackföreningshistorisk forskning. De senaste 20 åren har han även utforskat damfotbollens historia och den humanvetenskapliga idrottsvetenskapens syn på ”tävlingsidrotten” samt idrottsrörelsens föreningsdemokratiska strukturer. Hjelm har sedan 2015 dels forskat om prosekulära organisationer i Sverige, dels fördjupat sig i svensk humanvetenskaplig forskning om samer. Mer om Hjelm her: https://www.umu.se/en/staff/jonny-hjelm/