NORALF-Konferansen 2022:

Partnerskap mellom skoler, barnehager og forskere - Muligheter og barrierer

Campus Tromsø, 13.-14. oktober 2022. Arrangør: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Illustrasjons-/bannerbilde for Partnerskap mellom skoler, barnehager og forskere - Muligheter og barrierer

Velkommen til den 12. NORALF-konferansen!

NORALF – NORdisk konferanse i AksjonsLæring og aksjonsForskning er en nordisk forsker-praktiker konferanse innenfor utdanningsfeltet. Konferansen har blitt arrangert siden 2005 vekselsvis av Göteborgs Universitet og UiT Norges Arktiske Universitet. Konferansen i år arrangeres for 12. gang.

Hovedformålet med konferansen er at lærere og ledere i barnehage og skole, forskere og andre som er opptatt å utvikle og forbedre barnehage, skole og utdanning møtes. Her kan man legge fram utviklings- og forskningserfaringer for gjensidig læring. NORALF er en deltakeraktiv konferanse med to arenaer for formidling og kunnskapsutvikling; plenum og dialoggrupper.

Alle deltakerne, både forskere og praktikere, inviteres til å ha innlegg i dialoggruppene som er det sentrale møtestedet på konferansen. Dialoggruppene vil ha gruppeledere som er valgt på forhånd og som har ansvar for å organisere og lede fremlegg og diskusjoner. Innleggene i dialoggruppene tar utgangspunkt i praktikeres og forskeres utviklingsprosjekt. Konferansen er selvsagt også åpen for de som bare vil la seg inspirere av plenumsinnlegg og diskusjon i dialoggruppene uten å holde innlegg. Tema for årets konferanse er «Partnerskap mellom skoler/barnehager og forskere- muligheter og barrierer» og vil også bli belyst gjennom ulike plenumsforedrag.

 

Meld deg på her!

Frist for påmelding er 5. oktober

Om du vil holde innlegg kan du velge dette på påmeldingsskjema. Ved påmelding må du legge inn tittel på innlegget og eventuelt hvem du skal presentere sammen med. Det er ikke nødvendig å sende inn abstract. 

Starter: 13. oktober 2022 kl. 08.00
Slutter: 14. oktober 2022 kl. 15.00
Hvor: Teorifagbygget hus 1 Auditorium 1
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Silje Sivertsvik
E-post: silje.sivertsvik@uit.no
Legg i kalender