Fosterhjem i familie og nettverk: etnisitet, medvirkning og god praksis

Barn i fosterhjem og fosterfamiliene de bor hos, har ulike språklige, kulturelle og religiøse bakgrunner, derfor har minoritetsperspektivet en sentral plass. På dette todagers-kurset ser vi på hvordan kunnskap fra forskning og praksis kan forstås og anvendes, når målet er å tilby barn i fosterhjem helhetlig og tilpasset oppfølging.

Illustrasjonsfoto: Aleksandr Davydov/ Mostphotos 

Du får anledning til å diskutere og utvikle egen praksis gjennom forelesinger og øvinger. Kurset krever at deltakerne er aktive. Vår arbeidsform er korte forelesinger etterfulgt av refleksjoner, diskusjoner og øvinger. 

Kurset retter seg mot kontaktpersoner i barnevernet som jobber med oppfølging av barn og unge i fosterhjem. 

Tidspunkt: onsdag 24.august kl 09:30-16:00, torsdag 25.august 2022 fra 08:45- 15:30.
Påmeldingsfrist: 1.august 2022
Sted: LINKEN- Forskningsparken Møtesenter, møterom Hollendaren (oppdatert)

Kurset blir gjennomført med forbehold om nok søkere (minimum 15 påmeldte). 
Antall plasser: 30 

Kurset er gratis, men påmeldingen er bindende på grunn av lunsjservering. 

 

Bakgrunn for kurset
Dersom et barn må flytte i fosterhjem skal barnevernet alltid vurdere om noen i barnets slekt eller nettverk kan bli fosterforeldre. Slektskap og kjennskap til barnet og barnets familie kan bidra til stabilitet og kontinuitet for det enkelte barn.  Samtidig kan det oppstå noen særskilte problemstillinger og utfordringer når private relasjoner blir gjenstand for offentlige reguleringer og kontroll. Vi belyser dette komplekse landskapet gjennom å presentere nyere forskning, som grunnlag for diskusjon og refleksjon rundt egne arbeidsmåter.

Barn i fosterhjem har som regel tilhørighet til flere familier. De aller fleste har også jevnlig kontakt. Dommene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, er av stor betydning for diskusjonen rundt samværsspørsmål i alle typer plasseringer. For barn med minoritetsbakgrunn som bor i fosterhjem er temaet særlig aktuelt, med tanke på hvordan barnets kulturelle rettigheter kan ivaretas.

Læringsmål 

  • Kurset skal bidra til å heve kunnskaps- og refleksjonsnivået på fosterhjemsområdet
  • Deltakerne skal kunne anvende forskning i arbeidet med dagens fosterfamilier
  • Deltakerne vil øke bevisstheten omkring egneholdninger til fosterhjem i familie og nettverk, samt hvilke implikasjoner disse har for videre arbeidet

 

Kursholdere

Kursleder Jeanette Skoglund, førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, UiT Tromsø.
Anne Marit Høyem, seniorrådgiver, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest, NORCE.
Berit Hognestad Haaland, seniorrådgiver, Bufetat.
Marte Knag Fylkesnes, forsker II, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest, NORCE.

Starter: 24.08.22 kl 09.30
Slutter: 25.08.22 kl 16.00
Hvor: LINKEN- Forskningsparken Møtesenter, møterom Hollendaren
Sted: Tromsø
Målgruppe: Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Jeanette Skoglund
Telefon: 77645862
E-post: jeanette.skoglund@uit.no

Påmelding
Frist: 17.08.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender