Internasjonalt seminar: Kjønnsbasert vold og demokrati - Istanbulkonvensjonen i Tyrkia og Norge

Kvinner og LHBTQ+ mennesker er under stort press fra globale anti-genderbevegelser

Anti-genderbevegelsene kjemper imot menneskerettigheter basert på kjønn og likestilling. Istanbulkonvensjonen (Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i hjemmet) står i sentrum for angrepene.

Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv
Tid: torsdag 03. mars kl. 19:00- 21:00

Tyrkia var det første landet som ratifiserte Istanbulkonvensjonen (2012), men trakk seg ut igjen i 2021. Det norske Stortinget ratifiserte konvensjonen som del av Norsk lov i 2017.

  • Hvordan er Istanbulkonvensjonen relevant i Tyrkia og Norge?
  • Hvordan kan vi møte anti-genderbevegelsene?
  • Hva kan være Norges rolle i det hele?

Om Istanbulkonvensjonen (fra Wikipedia):

  • It characterizes violence against women as a violation of human rights and a form of discrimination (Art.3(a))
  • Countries should exercise due diligence when preventing violence, protecting victims and prosecuting perpetrators (Art. 5)
  • The convention contains a definition of gender: for the purpose of the Convention gender is defined in Article 3(c) as "the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men"
  • The treaty establishes a series of offences characterized as violence against women
  • States which ratify the Convention must criminalize several offences, including: psychological violence (Art.33); stalking (Art.34); physical violence (Art.35); sexual violence, including rape, explicitly covering all engagement in non-consensual acts of a sexual nature with a person (Art.36), forced marriage (Art.37); female genital mutilation (Art.38), forced abortion and forced sterilisation (Art.39)
  • The Convention states that sexual harassment must be subject to "criminal or other legal sanction" (Art. 40)
  • The convention includes an article targeting crimes committed in the name of so-called "honour" (Art. 42)

Innledere

 Arrangører

UiT-SKK (Senter for kvinne- og kjønnsforskning), UiT-ISV (Institutt for samfunnsvitenskap).

Når: 03.03.22 kl 19.00–21.00
Hvor: Tromsø bibliotek og byarkiv
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Ansvarlig: Håkon Fottland
Legg i kalender