Innovasjonsfrokost: Norinnova - Technology Transfer, STUD-ENT og mulighetene disse gir

Hva gjør jeg om forskningen min har et kommersielt potensiale? La Norinnova og en forsker med erfaring fra dette fortelle deg!

Norinnova skal i løpet av denne timen gi deg innsikt i deres aktiviteter, blant annet hvordan en Technology Transfer (TTO) fungerer. Få med perspektivet fra en forsker som har gått fra forskning til kommersielt konsept! Norinnova skal også fortelle om hvordan de bidrar mot sosiale innovasjoner.

I tillegg skal Norinnova presentere hvordan forskere og ansatte kan dra nytte av STUD-ENT ordningen.

                                                                                                                                                         Legg i kalenderen -->

Program
09:00-09:05 Introduksjon
09:05-09:20 Hvem er Norinnova? (Martin Skedsmo, Norinnova)
09:20-09:35 Dra nytte av STUD-ENT som forsker og ansatt (Vårin Vaskinn, Norinnova)
09:35-09:50 Kommersialisering av forskning, sett fra en forskers side (Atle Noralf Larsen, UiT)
09:50-10:00 Spørsmål og diskusjon

Endringer i programmet kan forekomme.

Denne frokosten vil bli tatt opp!

Meld deg på her og få tilsendt Zoom-link: https://nettskjema.no/a/norinnovattostudent

Se tidligere Innovasjonsfrokoster: Tidligere arrangementer

Når: 27.01.22 kl 09.00–10.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Preben Lund
E-post: innovasjon@uit.no
Legg i kalender