Join Zoom Meeting" /> Join Zoom Meeting" />

Datavask og ryddige regneark

Link to meeting room: Join Zoom Meeting

Datavask eller databehandling er en essensiell og tidkrevende del av statistisk analyse. Databehandlingens formål er å klargjøre datasett og variabler for deskriptiv analyse, visualisering og/eller statistisk modellbygging. Man må sørge for at regnearkene er ryddige med gyldige verdier og håndterbare variabler. Denne forelesningen går gjennom beste praksis for organisering av regneark og grunnleggende tips for datavask. Formålet er å oppnå "tidy data" som vil gjøre nedstrøms analyse mer effektiv, gjøre dataene maskinlesbare, og bidra til å gjøre forskningen reproduserbar.   

  

Webinaret vil gå gjennom typiske feil og gi konkrete eksempler på god praksis. Det vil bli anledning til å evaluere eksempeldata og tid til kommentarer, spørsmål og diskusjon.   

  

Webinaret bygger på modulen “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata”.  

  

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Webinaret holdes av Aili Sarre og Leif Longva

 

Velkommen! 

Når: 27. september 2021 kl. 11.15–12.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N Andreassen
Telefon: 776 45735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 26.09.2021
Påmeldte: 43
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender