Her kan du møte kandidatene til universitetsstyrevalget

I juni skal det velges representanter, med vara, til universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 1.8.2021–31.7.2025. På dette digitale  møtet 1. juni kan du møte kandidatene og stille dem spørsmål.

I juni er det valg til universitetsstyret ved UiT.
I juni er det valg til universitetsstyret ved UiT.

Valgmøtet er lagt opp som en arena for å stille kandidatene spørsmål, og vi oppfordrer derfor alle til å lese presentasjonene og se videoene som er lagt ut på denne siden, i forkant av møtet. 

Her finner du Zoom-lenke til alle møtene. Trykk her før møtet starter.

Program: 

Kl. 10–11: Møt kandidatene i gruppen teknisk/administrativt ansatte: 

 • Gunhild Årnes Guttvik
 • Gøril Johansen
 • Johanne Bertling Krogstad
 • Angelica Matveeva
 • Tone Osnes
 • Trude Steingård
 • Rune Sundelin
 • Aase Tveito
 • Hege Kristin Widnes

Det skal velges én representant (med vara) fra denne kategorien. Les mer om og se video av kandidatene her!

Kl. 12–13: Møt kandidatene i gruppen fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Rasmus Gjedssø Bertelsen
 • Pål Gunnar Ellingsen
 • Margrethe Esaiassen
 • Gunnar Ketil Eriksen
 • Rikke Gürgens Gjærum
 • Ole-Jakob How
 • Rolf Anker Ims (deltar ikke på valgmøtet. Se presentasjonen hans her.)
 • Vegard Nergård
 • Hege Lynum Pedersen
 • Gerit Pfuhl
 • Jonas Stein
 • Ketil Zachariassen

Det skal velges tre representanter (med vara) fra denne kategorien. Les mer om og se video av kandidatene her!  

Kl. 14–14.30: Møt kandidaten i gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Anders T. Hjertø Lind

Det skal velges én representant (med vara) fra denne kategorien. Les mer om og se video av kandidaten her!

Her finner du Zoom-lenke til alle møtene. Trykk her før møtet starter.

Påmelding er ikke nødvendig, men ligger ute som hjelp til den tekniske planleggingen av møtet.

Når: 01. juni 2021 kl. 10.00–14.30
Hvor: Digitalt/Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte
Kontakt: Liv-Ragna Garden
E-post: liv.ragna.garden@uit.no

Påmelding
Påmeldte: 27
Påmelding krever innlogging (Åpne bunnmenyen)
Legg i kalender