Sensommerfest ved SKK 2021

Árdna 26 August 2021 13-15

 Sensommerfest ved UiT – Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK) setter tradisjonelt studenter og studentarbeider i fokus. Hvert år deles det masterstipend til studenter som ønsker å gjør en oppgave med kjønnsrelevante problemstillinger innenfor sitt respektive fagfelt. Åse Hiorth Lervik's pris til beste avlagt masteroppgave med kjønnsrelatert tema eller kjønnsteoretisk perspektiv ved UiT Norges arktiske universitet det foregående år.  

 Velkommen! 

 Program 

  • Velkommen ved senterleder Hege Andreassen
  • Utdeling Masterstipend & Åse HiorthLerviks pris 
  • Lett servering

Påmelding ønskes via tavla. 

Arrangement streames online. 

  **********************

 English version 

Summer party at UiT – Centre for Women's and Gender Research (SKK) traditionally puts students and student work in focus. Each year, master's scholarships are awarded to students who wish to work upon a thesis with gender-relevant issues within their respective fields of study.  SKK also gives the Åse Hiorth Lervik's prizes for best master's thesis with a gender-related topic and gender theoretical perspective at UiT The Arctic University of Norway for the previous year.    

Welcome! 

 Program

  • Welcome speech by SKK Centre manager Hege Andreassen 
  • Awarding Master's Scholarship & Åse Hiorth Lerviks Prize 
  • Rolex and fruits

Registration is required via Tavla 

Event will be streamed online. 

 

 

 

 

Når: 26. august 2021 kl. 13.00–15.00
Hvor: Ardna
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Sarah Musubika
E-post: sarah.musubika@uit.no

Påmelding
Frist: 25.08.2021
Påmeldte: 1 av 25 (maks)
Meld meg på!
Legg i kalender