Prøveforelesning - Master of Science Johannes Lohse

Master of Science Johannes Lohse avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag torsdag 11. mars klokken 14.15

Tittel på prøveforelesningen:

«Atmospheric and oceanic drivers of Arctic sea ice decline since the turn of the century»

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor John Yackel, Department of Geography, University of Calgary, Canada (1. Opponent)
  • Dr. Natalia Zakhvatkina, Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) and Nansen International Environment and Remote Sensing Centre (NIERSC), Russland (2. Opponent)
  • Dr. Jack Landy, Department of Physics and Technology, UiT (internt medlem og komitéleder)

Disputasleder: Professor Camilla Brekke, Prodekan Forskning, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

 

Prøveforelesningen strømmes via Mediasite : 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/c26e4057823e4a11bb5f8e058536b7d821

 

 

 Tittel på avhandlingen:

"On Automated Classification of Sea Ice Types in SAR Imagery"

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://munin.uit.no/handle/10037/20606

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

 

Når: 11.03.21 kl 14.15–15.00
Hvor: Teknologibygget AUD 1.022
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Jakob Holden Hansen
E-post: Jakob.h.hanen@uit.no
Legg i kalender