Peter F. Hjort-seminaret i Tromsø: Veien videre for UiTs arbeid med grønn omstilling, bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi

På dette webinaret samles trådene fra de tre andre lokasjonene, og rektoratet diskuterer veien videre for UiTs samarbeid med næringslivet om grønn omstilling, bærekraftig utvikling og sirkulærøkonomi.

Peter F. Hjort-seminaret bærer navnet sitt etter mannen som var universitetets første rektor. Her fra et tidligere seminar i Tromsø.
Peter F. Hjort-seminaret bærer navnet sitt etter mannen som var universitetets første rektor. Her fra et tidligere seminar i Tromsø. Foto: UiT

Det blir også presentasjoner fra noen av UiTs ledende forskningsmiljøer innen marine miljøutfordringer og fra UiTs nyetablerte plattform Arctic Resillience Accelerator (ARA). Her skal arktiske samfunn lære av hverandre om utfordringer innen blant annet bærekraftige mat- og vannsystemer og effektive fornybare energisystemer.

Deltakerne må melde seg på for å få tilsendt lenke til arrangementet (merk påmeldingsfristen 24. mars kl. 12!)

Program:

  • Velkommen og innledning v/ Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
  • Oppsummering av Peter F. Hjort i Vadsø v/ Sveinung Eikeland, viserektor for Finnmark
  • Oppsummering av Peter F. Hjort i Lofoten v/ Bård Borch Mikalsen, viserektor for Sør-Troms og Nordland
  • Oppsummering av Peter F. Hjort i Mo i Rana v/ Bård Borch Mikalsen, viserektor for Sør-Troms og Nordland
  • Presentasjon av Dsolve, UiTs senter for fremragende innovasjon (SFI) innen bionedbrytbare materialer, v/ førsteamanuensis Roger Larsen, NFH og/eller Eduardo Grimaldo, seniorforsker SINTEF (Les mer om Dsolve her!)
  • Presentasjon av SECURE (Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety) v/ professor Edel Elvevoll, NFH 
  • Presentasjon av Art VAPO – True North; om det nordlige menneskets behov for å definere sin egen framtid gjennom egne fortellinger v/forsker Amund Sjølie Sveen, Musikkonservatoriet
  • Avslutning v/ rektor Anne Husebekk
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. mars 2021 kl. 12.00–14.00
Hvor: Digitalt/Tromsø
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Sigurd Langseth

Påmelding
Frist: 24.03.2021
Fristen har gått ut. Beklager