Internasjonalt seminar: Vold i hjemmet - hva kan gjøres?

Konsekvenser av vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner er brudd på grunnleggende menneskerettigheter og er et alvorlig samfunnsproblem.

Sted: strømming på Facebook
Tid: torsdag 26. november, kl 19 - 20:30

Lenke: Webinaret strømmes på Internasjonalt Seminar sin facebookside

Èn av tre kvinner globalt opplever å bli utsatt for vold eller seksuelt overgrep i løpet av livet. Samtidig er det store mørketall i Norge.

  • Hvem er mest utsatt?
  • Hvordan er situasjonen i Amerika, sammenlignet med Norge?
  • Hvilke varige konsekvenser fører vold i nære relasjoner til?

Innledere:

  • Nancy Lemon, Professor ved Berkley Universitetet i California, USA. Forskeren Nancy Lemon fra Berkley universitet i California er en ledende autoritet på temaet i USA, og hun har undervist temaet om siden 1988. Hun vil snakke om forholdene i USA. Innlegget vil være på engelsk
  • Astrid M. A. Eriksen, Forsker ved Senter for samisk helseforskning, Universitet i Tromsø Norges arktiske universitet. Eriksen forsker på vold i nære relasjoner fra et mangfoldsperspektiv. Hun vil snakke om hva slags type vold som er vanlig i Norge og hvor og hvilke helseproblemer volden medfører.

Arrangeres i samarbeid med: Tromsø Soroptimistene og Kvinnefronten Tromsø

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, med nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema. Seminarrekken er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner, er støttet av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet.

Når: 26. november 2020 kl. 19.00–20.30
Hvor: Nettseminar
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Håkon Fottland
Legg i kalender