Personkort bilde

Astrid M.A Eriksen

Forsker Senter for samisk helseforskning SSHF
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

- Vold og overgrep i flerkulturelle samfunn

 • Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid. Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-68104-3.s doi: 10.23865/noasp.99.ch1.

 • Eriksen, Astrid; Hansen, Ketil Lenert; Schei, Berit; Sørlie, Tore; Stigum, Hein; Bjertness, Espen; Javo, Anne Cecilie. Childhood violence and mental health among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2018.1508320.

 • Chatwood, Susan; Paulette, Francois; Baker, Greg; Eriksen, Astrid M.A.; Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Heidi; Hiratsuka, Vanessa; Lavoie, Josée Gabrielle; Lou, Wendy; Mauro, Ian; Orbinski, James; Pambrun, Nathalie; Retallack, Hanna; Brown, Adalsteinn. Indigenous Values and Health Systems Stewardship in Circumpolar Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2017; Volum 14 (12). ISSN 1661-7827.s 1 - 20.s doi: 10.3390/ijerph14121462.

 • Eriksen, Astrid M.A.; Schei, Berit; Hansen, Ketil Lenert; Sørlie, Tore; Fleten, Nils; Javo, Cecilie. Childhood violence and adult chronic pain among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study. International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.32798.

 • Eriksen, Astrid; Hansen, Ketil Lenert; Javo, Cecilie; Schei, Berit. Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. (fulltekst) Scandinavian Journal of Public Health 2015; Volum 43 (6). ISSN 1403-4948.s 588 - 596.s doi: 10.1177/1403494815585936.

 • Chatwood, Susan; Paulette, Francois; Baker, Ross; Eriksen, Astrid M.A.; Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Heidi; Hiratsuka, Vanessa; Lavoie, Josée Gabrielle; Lou, Wendy; Mauro, Ian; Orbinski, James; Pabrum, Nathalie; Retallack, Hanna; Brown, Adalsteinn. Approaching Etuaptmumk - introducing a consensusbased mixed method for health services research. International Journal of Circumpolar Health 2015; Volum 74:27438. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v74.27438.

 • Eriksen, Astrid. Omfang av vold og seksuelle overgrep blant samer og ikke-samer. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202681043.

 • Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid. Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-68104-3.s 31 - 46.s doi: 10.23865/noasp.99.ch2.

 • Eriksen, Astrid M.A; Norvang-Herstrøm, Elvi Rosita. Nå må vi stå sammen for å få slutt på ukulturen. 2020.

 • Eriksen, Astrid. Urbefolkning- historiske trekk som preger dagens samfunn. Krisesentre Midt-Norge 2020-11-25 - 2020-11-25 2020.

 • Eriksen, Astrid. Vold i et fleretnisk landskap. Krisesentre Midt-Norge 2020-11-25 - 2020-11-25 2020.

 • Eriksen, Astrid. Voldsutsatthet og mangfold. Internasjonalt seminar 2020-10-26 - 2020-11-26 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Eriksen, Astrid. SAMINOR hva har vi lært. SAMINOR det som skal komme.. Seminar for USAM, UNN, Helse Nord, UiT, Univ Nord 2020-09-10 - 2020-09-10 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Eriksen, Astrid. SAMINOR før, nå og i fremtiden. Seksjonsmøte og seminar med kommuner 2020-09-02 - 2020-09-02 2020.

 • Eriksen, Astrid. Fokus på vold i samiske miljø. 2020.

 • Eriksen, Astrid; Aslaksen, Eilif; Idivouna, Mariela. Ble truet med "ondskap" hvis hun fortale om overgrepene.. 2020.

 • Eriksen, Astrid; Åsjord Sire, Elisabeth. Mer åpenhet rundt vold mot kvinner i samiske miljø. 2020.

 • Eriksen, Astrid. Vold mot kvinner i et fleretnisk landskap i nord. 8.mars Hammerfest 2020-03-08 - 2020-03-08 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Eriksen, Astrid. Hvordan innhente samisk folkehelsedata. SAMINOR.. Handlingsplan for kliniske studier. 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.

 • Eriksen, Astrid. OsloMet-Nyheter. "Vi må gjøre bot". 2020.

 • Eriksen, Astrid. Fornorskning, vold og overgrep. markering av Samenes nasjonaldag OsloMet 2020-02-04 - 2020-02-04 2020.

 • Flydal, Lars Oddbjørn; Eriksen, Astrid M.A. Kirken styrker voldsoffertilbud: samiske kvinner mer utsatt for vold og overgrep. 2020.

 • Eriksen, Astrid. Interpersonal violence and Health among Sami in Norway. NUNAMED en grønlandsmedicinsk konference 2019-10-05 - 2019-10-08 2019.

 • Eriksen, Astrid M.A. Samiske tall forteller nr 12. Kapitel 3: Vold, overgrep og helseplager blant samer i Norge. 2019.

 • Eriksen, Astrid. Vold og seksuelle overgrep i flerkulturelle samfunn. Presentasjon av "Samiske tall forteller 12". 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Eriksen, Astrid. Taushet berører alle- bry deg!. 2019.

 • Eriksen, Astrid. Vold i samiske samfunn, hva vet vi?. Innspill og dialogmøte med Justis- og beredskapsdepartementet og Sametinget angående ny handlingsplan om vold i nære relasjoner- samiske samfunn 2019-10-28 - 2019-10-28 2019.

 • Eriksen, Astrid. Vold, overgrep og helseplager. Ny handlingsplan om vold i nære relasjoner- samiske samfunn 2019-10-29 - 2019-10-29 2019.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Eriksen, Astrid. Identifying resilient and vulnerable individuals. Unmet Health Needs in the Multiethnic North.. Healthy Choices seminar 2019-10-29 - 2019-10-30 2019.

 • Eriksen, Astrid. Vold, overgrep og helseplager blant samer. Samiske tall forteller 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.

 • Eriksen, Astrid. Taushet om vold og seksuelle overgrep. Mørketallskonferansen 2019-09-14 - 2019-09-14 2019.

 • Eriksen, Astrid. Taushetens pris- om vold og overgrep i flerkulturelle samfunn. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters lansering av rapport om vold i samiske miljø (fulltekst) 2018-06-22 - 2018-06-22 2018.

 • Eriksen, Astrid. Interpersonal violence and health among Sami and non-Sami. International congress on circumpolar health 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Vars, Nils Johan; Eriksen, Astrid. Menn tier. 2018.

 • Skogvang, Hanne; Eriksen, Astrid. Å bryte tausheten. Urfolk og feminisme 2018; Volum 3.

 • Aslaksen, Eilif; Nils, Porsanger; Holmestrand, Marit Sofie; Eriksen, Astrid. Voldtatt i min egen seng med babyen ved siden av meg. 2018.

 • Eriksen, Astrid. Å bryte tausheten om vold og overgrep. nordnorskdebatt.no 2018.

 • Eriksen, Astrid; Aslaksen, Eilif. NRK nyheter. 2018.

 • Eriksen, Astrid. Styrker forskningen mot samiske kvinner og barn. 2018.

 • Eriksen, Astrid. Innspill til sannhets- og forsoningskommisjon. Sametingets møte med fagpersoner 2018-04-23 - 2018-04-23 2018.

 • Eriksen, Astrid. Interpersonal violence among Sami. Conference Preventing Violence Against Women in the Nordic Countries (fulltekst) 2018-03-08 - 2018-03-08 2018.

 • Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Astrid; Javo, Cecilie; Schei, Berit. "Breaking the silence" Interpersonal violence and health among Sami and non-Sami - A populations-based study in Mid- and Northern Norway. 2017 ISBN 978-82-8378-001-7.

 • Eriksen, Astrid; Halvari, Torgrim. Stopp tausheten om seksuell vold. 2017.

 • Eriksen, Astrid. Vold og overgrep i samiske miljø. Fagseminar 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.

 • Eriksen, Astrid. Vold mot samiske kvinner. Feminismens mange stemmer- BRØL 2017-10-28 - 2017-10-28 2017.

 • Eriksen, Astrid. Vold og overgrep- også i samiske miljøer. Regional samling for ansatte ved krisesentre, SMISO, overgrepsmottak i Nord-Norge 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.

 • Eriksen, Astrid; Skapalen, Kitty. Astrid fra Drag på FNs kvinnekonferanse. 2016.

 • Eriksen, Astrid. Vold mot urfolkskvinner. Seminar om vold mot urfolkskvinner 2016-11-15 - 2016-11-15 2016.

 • Eriksen, Astrid. Vold i barndom og kroniske smerter som voksen blant samer og ikke-samer. Sør-samisk nettverksseminar 2016-12-12 - 2016-12-13 2016.

 • Eriksen, Astrid. Vold i et samisk/norsk perspektiv. Fornorskning og helse (fulltekst) 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Eriksen, Astrid. Interpersonal violence among Sami and non-sami. United Nations, CSW60, Violence against indigenous women (fulltekst) 2016-03-14 - 2016-03-14 2016.

 • Eriksen, Astrid. Forekomst av vold blandt samer og ikke-samer. Internundervisning 2015-11-23 - 2015-11-23 2015.

 • Eriksen, Astrid. Forekomst av vold og overgrep blant samer og ikke-samer. Helsekonferanse 2015-11-20 - 2015-11-20 2015.

 • Eriksen, Astrid. Vold og overgrep blandt samer og ikke-samer. Vold i nære relasjoner 2015-09-29 - 2015-09-29 2015.

 • Eriksen, Astrid M.A; Norvang-Herstrøm, Elvi Rosita. Nå må vi stå sammen for å få slutt på ukulturen. 2020.

 • Eriksen, Astrid. Urbefolkning- historiske trekk som preger dagens samfunn. Krisesentre Midt-Norge 2020-11-25 - 2020-11-25 2020.

 • Eriksen, Astrid. Vold i et fleretnisk landskap. Krisesentre Midt-Norge 2020-11-25 - 2020-11-25 2020.

 • Eriksen, Astrid. Voldsutsatthet og mangfold. Internasjonalt seminar 2020-10-26 - 2020-11-26 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Eriksen, Astrid. SAMINOR hva har vi lært. SAMINOR det som skal komme.. Seminar for USAM, UNN, Helse Nord, UiT, Univ Nord 2020-09-10 - 2020-09-10 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Eriksen, Astrid. SAMINOR før, nå og i fremtiden. Seksjonsmøte og seminar med kommuner 2020-09-02 - 2020-09-02 2020.

 • Eriksen, Astrid. Fokus på vold i samiske miljø. 2020.

 • Eriksen, Astrid; Aslaksen, Eilif; Idivouna, Mariela. Ble truet med "ondskap" hvis hun fortale om overgrepene.. 2020.

 • Eriksen, Astrid; Åsjord Sire, Elisabeth. Mer åpenhet rundt vold mot kvinner i samiske miljø. 2020.

 • Eriksen, Astrid. Vold mot kvinner i et fleretnisk landskap i nord. 8.mars Hammerfest 2020-03-08 - 2020-03-08 2020.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Eriksen, Astrid. Hvordan innhente samisk folkehelsedata. SAMINOR.. Handlingsplan for kliniske studier. 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.

 • Eriksen, Astrid. OsloMet-Nyheter. "Vi må gjøre bot". 2020.

 • Eriksen, Astrid. Fornorskning, vold og overgrep. markering av Samenes nasjonaldag OsloMet 2020-02-04 - 2020-02-04 2020.

 • Flydal, Lars Oddbjørn; Eriksen, Astrid M.A. Kirken styrker voldsoffertilbud: samiske kvinner mer utsatt for vold og overgrep. 2020.

 • Eriksen, Astrid. Interpersonal violence and Health among Sami in Norway. NUNAMED en grønlandsmedicinsk konference 2019-10-05 - 2019-10-08 2019.

 • Eriksen, Astrid M.A. Samiske tall forteller nr 12. Kapitel 3: Vold, overgrep og helseplager blant samer i Norge. 2019.

 • Eriksen, Astrid. Vold og seksuelle overgrep i flerkulturelle samfunn. Presentasjon av "Samiske tall forteller 12". 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Eriksen, Astrid. Taushet berører alle- bry deg!. 2019.

 • Eriksen, Astrid. Vold i samiske samfunn, hva vet vi?. Innspill og dialogmøte med Justis- og beredskapsdepartementet og Sametinget angående ny handlingsplan om vold i nære relasjoner- samiske samfunn 2019-10-28 - 2019-10-28 2019.

 • Eriksen, Astrid. Vold, overgrep og helseplager. Ny handlingsplan om vold i nære relasjoner- samiske samfunn 2019-10-29 - 2019-10-29 2019.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Eriksen, Astrid. Identifying resilient and vulnerable individuals. Unmet Health Needs in the Multiethnic North.. Healthy Choices seminar 2019-10-29 - 2019-10-30 2019.

 • Eriksen, Astrid. Vold, overgrep og helseplager blant samer. Samiske tall forteller 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.

 • Eriksen, Astrid. Taushet om vold og seksuelle overgrep. Mørketallskonferansen 2019-09-14 - 2019-09-14 2019.

 • Eriksen, Astrid. Taushetens pris- om vold og overgrep i flerkulturelle samfunn. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters lansering av rapport om vold i samiske miljø (fulltekst) 2018-06-22 - 2018-06-22 2018.

 • Eriksen, Astrid. Interpersonal violence and health among Sami and non-Sami. International congress on circumpolar health 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Vars, Nils Johan; Eriksen, Astrid. Menn tier. 2018.

 • Skogvang, Hanne; Eriksen, Astrid. Å bryte tausheten. Urfolk og feminisme 2018; Volum 3.

 • Aslaksen, Eilif; Nils, Porsanger; Holmestrand, Marit Sofie; Eriksen, Astrid. Voldtatt i min egen seng med babyen ved siden av meg. 2018.

 • Eriksen, Astrid. Å bryte tausheten om vold og overgrep. nordnorskdebatt.no 2018.

 • Eriksen, Astrid; Aslaksen, Eilif. NRK nyheter. 2018.

 • Eriksen, Astrid. Styrker forskningen mot samiske kvinner og barn. 2018.

 • Eriksen, Astrid. Innspill til sannhets- og forsoningskommisjon. Sametingets møte med fagpersoner 2018-04-23 - 2018-04-23 2018.

 • Eriksen, Astrid. Interpersonal violence among Sami. Conference Preventing Violence Against Women in the Nordic Countries (fulltekst) 2018-03-08 - 2018-03-08 2018.

 • Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Astrid; Javo, Cecilie; Schei, Berit. "Breaking the silence" Interpersonal violence and health among Sami and non-Sami - A populations-based study in Mid- and Northern Norway. 2017 ISBN 978-82-8378-001-7.

 • Eriksen, Astrid; Halvari, Torgrim. Stopp tausheten om seksuell vold. 2017.

 • Eriksen, Astrid. Vold og overgrep i samiske miljø. Fagseminar 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.

 • Eriksen, Astrid. Vold mot samiske kvinner. Feminismens mange stemmer- BRØL 2017-10-28 - 2017-10-28 2017.

 • Eriksen, Astrid. Vold og overgrep- også i samiske miljøer. Regional samling for ansatte ved krisesentre, SMISO, overgrepsmottak i Nord-Norge 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.

 • Eriksen, Astrid; Skapalen, Kitty. Astrid fra Drag på FNs kvinnekonferanse. 2016.

 • Eriksen, Astrid. Vold mot urfolkskvinner. Seminar om vold mot urfolkskvinner 2016-11-15 - 2016-11-15 2016.

 • Eriksen, Astrid. Vold i barndom og kroniske smerter som voksen blant samer og ikke-samer. Sør-samisk nettverksseminar 2016-12-12 - 2016-12-13 2016.

 • Eriksen, Astrid. Vold i et samisk/norsk perspektiv. Fornorskning og helse (fulltekst) 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Eriksen, Astrid. Interpersonal violence among Sami and non-sami. United Nations, CSW60, Violence against indigenous women (fulltekst) 2016-03-14 - 2016-03-14 2016.

 • Eriksen, Astrid. Forekomst av vold blandt samer og ikke-samer. Internundervisning 2015-11-23 - 2015-11-23 2015.

 • Eriksen, Astrid. Forekomst av vold og overgrep blant samer og ikke-samer. Helsekonferanse 2015-11-20 - 2015-11-20 2015.

 • Eriksen, Astrid. Vold og overgrep blandt samer og ikke-samer. Vold i nære relasjoner 2015-09-29 - 2015-09-29 2015.

 • [Loading...]