Prøveforelesning Master i Teknologi/Sivilingeniør Anders Tungeland Gjerdrum

Master of Science Anders Tungeland Gjerdrum avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 30. oktober klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«TEEs for Blockchain»

Bedømmelseskomité:

  • Førstelektor Hamed Haddadi, Dyson School of Design Engineering, The Faculty of Engineering, Imperial College London, Storbritannia (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Leander Nikolaus Jehl, Institutt for data- og elektroteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger (2. opponent)
  • Professor Randi Karlsen, Institutt for informatikk, UiT (internt medlem og komitéleder)
  • Førsteamanuensis Dilip K. Prasad, Institutt for informatikk, UiT (settemedlem)

Disputasleder: Professor Arne O. Smalås, Dekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

Prøveforelesningen og disputasen strømmes via Mediasite :

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/6cb328eda8874e179db699cefb6ec7bc21

 

Tittel på avhandlingen:

"Diggi: A Distributed Serverless Runtime for Developing Trusted Cloud Services"

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://hdl.handle.net/10037/19607

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 30. oktober 2020 kl. 10.15–11.15
Hvor: Auditorium 1.022, Teknologibygget
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Marie-Josée Haglund Halsør