Prøveforelesning: Jens Breivik, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Cand.philol. Jens Breivik holder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde pedagogikk.

Tittel på prøveforelesningstekst: 

"Drøft muligheter og begrensninger for studenters kritiske meningsskapning i online utdanning"

 

Bedømmelseskomité:

Professor ph.d. Marit Honerød Hoveid, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), førsteopponent

Universitetadjunkt ph.d. Stefan Stenbom, Kunliga Tekniska högskolan (KTH), andreopponent

Professor dr.polit., Jon-Håkon Schultz, UiT Norges arktiske universitet, leder av komité

 

Disputasleder:

Assisterende instuttleder Gøril Figenschou, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

 

Tittel på avhandlingen: 

"Searching for a framework to analyze critical thinking and rational argumentation in online educational discussions"

 

Prøveforelesning og disputas strømmes via Mediasite:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/444dc8dce8f74ad0ac2cec37f4209d6f21

 

Lenke til disputas og påmelding: https://uit.no/tavla/artikkel/698709/disputas_jens_breivik_institutt_for_laererutdann

Påmelding til arrangementet gjelder både prøveforelesning og disputas. 

NB: På grunn av smittevern er det kun påmeldte deltakere som slippes inn i lokalet. 

 

Når: 25. september 2020 kl. 10.10–11.00
Hvor: Aud 3 Teo-H6 (6.303)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Andreas Galåen
E-post: ang035@uit.no
Legg i kalender