Korona-avlyst: Seminar om data fra befolkningsundersøkelser som kan brukes til forskning

Med beklagelse må vi informere at seminaret avlyses som et resultat av situasjonen med spredning av koronaviruset.

Kombinasjonen av tilreisende foredragsholdere, delte stillinger med sykehus og hensyn til spredning tilsier at samlinger av større mengder personer ikke er en god idé i forhold til den raske utviklingen som rapporteres daglig.

Befolkningsundersøkelser i nord (BiN) har valgt å være ansvarlig i forhold til raskt økende antall smittede og ikke minst det allmennpreventive i forhold til spredning.

BiN planlegger å arrangere seminaret senere når korona-situasjonen har roet seg ned. 

Dataene er høyst relevante som grunnlag for masteroppgaver, og for stipendiater, postdoktorer og forskere

Det er samlet inn omfattende data om befolkningens helse i nordområdene gjennom mange befolkningsbaserte helseundersøkelser, men datamaterialet er lite brukt i forskning. Vårt mål er å synliggjøre det innsamlede datamaterialet for forskning slik at det i større grad utnyttes for å studere spesielle forhold i nord. 

Tidspunkt: 

  • Onsdag 18.3.2020, kl. 12.00-16.30
  • Torsdag 19.3.2020, kl. 09.00-16.00

Tema onsdag 18.3.: Om datakilder i nord
Tema torsdag 19.3.: Hvordan bruke datakildene

Programmet for seminaret vil gjøres tilgjengelig så snart det er klart.

Foto: Marius Fiskum 

Her er noen eksempler på tilgjengelige befolkningsundersøkelser, som kan brukes i forskningsøyemed:

  • Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år
  • Saminor er den eneste nyere befolkningsundersøkelsen i Norge og Sápmi som bidrar til økt kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen
  • Heart to Heart er en undersøkelse av forskjellene i hjertesykdom mellom innbyggerne i Arkhangelsk og Novosibirsk og innbyggerne i Tromsø
  • Kvinner og kreft er en undersøkelse for å finne mulige ­sammen­henger mellom kvinners ­livsstil, ­deriblant bruk av legemidler, og risiko for kreft
  • Fit Futures er den mest omfattende kartleggingen av livsstil og helse hos ungdom i Nord-Norge noensinne
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 18. mars 2020 kl. 12.00
Slutter: 19. mars 2020 kl. 12.00
Hvor: Linken (Blåmann)
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Irene Foss
Telefon: 77646771

Påmelding
Frist: 15.03.2020
Fristen har gått ut. Beklager