Willy Guneriussen - jubileumsseminar

Forvirring og fortrylling - sosiologiske samfunnsdiagnoser

Program

12:00-12:15 Velkommen ved instituttleder Anne-Britt Flemmen
12:15-13:00 Heine Andersen: «Kritisk sociologi, objektivitet og værdirelativisme på markedets vilkår»
13:00-13:30 Siv Ellen Kraft: «Natur, det hellige og grønn magi»

13:30-13:45 Kaffepause

13:45-14:15 Rune Åkvik Nilsen: «Willy Guneriussen: Den romantiske sosiologen»
14:15-15:30 Paneldebatt: Sosiologiens samfunnsoppdrag; analyse, samfunnsdiagnose og samfunnskritikk

I panelet: Brynhild Granås, Heine Andersen, Siv Ellen Kraft og Rune Åkvik. Ordstyrer: Unn-Doris Bæck

15:30-16:00 Willy Guneriussen: Forvirring og fortryllelse

Heine Andersen - professor emeritus ved Sociologisk Institut ved Københavns universitet
Siv Ellen Kraft - professor i religionshistorie ved UiT Norges arktiske universitet
Rune Åkvik Nilsen - professor i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge
Brynhild Granås – førsteamanuensis Insitutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges arktiske universitet

17.00: Feiring i Árdna!

Arrangør: ISV og Sted, makt mobilitet

Når: 03.05.19 kl 12.00–16.00
Hvor: SV-HUM E0101
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Ansvarlig: Bjørn Hatteng

Påmelding
Frist: 29.04.2019
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender