Sted, makt og mobilitet

Sted, makt og mobilitet ønsker å bidra til å bygge opp ny kunnskap om nordområdene i et komparativt globalt perspektiv. Vekten legges på å studere stedlige prosesser i samspill mellom dagligliv, politikk og næringsliv, også i lys av de ulike former for mobilitet som eksisterer i vår tid. En fellesnevner i gruppas forskning er at sted inngår som fenomen, perspektiv og forskningsmessig referansepunkt.

Fokus rettes mot fire temaområder:
• Sted, kultur og identitet
• Sted og mobilitet i et endringsperspektiv
• Sted, styring, planprosesser og politisk deltakelse
• Sted, innovasjon og næringsliv, inkludert reiseliv

Steder skapes - i et kontinuerlig samspill mellom materielle, sosiale og kulturelle forhold. Når steder blir mer diversifiserte og multikulturelle, blir de også mer komplekse. Steder kan forstås som et skjæringsfelt der ulike prosesser møtes og transformeres. Steder må derfor studeres relasjonelt, situert og komparativt.

 

Kontaktpersoner:

Anniken Førde ISS, UiT anniken.forde@uit.no 776 45464    


Masterstipned tildelt:

Vi gratulerer Atina Kristensen med masterstsipend på kr 25 000. I tillegg har forskningsgruppa tildelt motivasjonsstipend på kr 5000 til Steinar Henriksen, Jannike Mortensen og Karen Rygh. Vi ser fram til å følge spennnde masterprosjekt!


 

Sted, makt og mobilitet er en av forskergruppene ved HSL-fakultetet.

Skip to main content