Internasjonalt Seminar: Krigsrisiko og mulighet for fred i 2019: Fredsforskningens rolle i en mer uforutsigbar verden?

Krig i Syria, Ukraina og Jemen. Terrorangrep, økte militærbudsjetter, hybridkrig og nye spenninger i forholdet mellom NATO og Russland. I samarbeid med Internasjonalt seminar, organiserer vi en panel diskusjon med Peter Wallensteen, Senior professor i fred og konfliktforskning, Uppsala universitet.

Peter Wallensteen Foto: Magnus Aronson

Aviser, tv og sosiale medier gir oss inntrykk av at vi lever i en stadig mer uforutsigbar og ustabil verden. Vi blir alle bekymret. Men hva sier egentlig forskningen og hvordan kan fredsforskning bidra? Hvilke trender ser vi i dagens fred- og konfliktmønster? Det foregår fredsforhandlinger i mange ulike konflikter, men gir de resultater? Er verden blitt mer ustabil nå enn før, og er risikoen for krig høyere med dagens spenninger mellom land?

I samarbeid med Internasjonalt seminar, organiserer vi en diskusjon med Peter Wallensteen, Senior professor i fred og konfliktforskning, Uppsala universitet.

 

Innledere:
Peter Wallensteen
Senior professor
Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet

 

Møteleder:
Benjamin Schaller
Stipendiat
Senter for fredsstudier ved UiT – Norges Arktiske Universitet

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. februar 2019 kl. 20.00–22.00
Hvor: Tromsø bibliotek og byarkiv
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Benjamin Schaller