Lørdagsuniversitetet spesial, Tromsø: UiT 50 år - hva nå? Synliggjøring av ringvirkninger og veien videre

Lørdag 29. september skal Tromsø sentrum fylles med arrangement og aktiviteter. Da blir det Byfest med UiT, fra Polarmuseet i nord til Hålogaland Teater i sør.  Et sentralt spørsmål for dagen vil være: UiT 50 år - hva nå?

På Stortorget, tidlig i Byfest-programmet, vil en rekke forskere ved UiT trekke frem ulike forskningsprosjekt - som har vært og som pågår nå - og hvordan de ser for seg disse og nye prosjekt inn i fremtiden. Dette vil være med å danne en basis for paneldebatten som skal være på HT. Her får vi en oppsummering fra Stortorget, i tillegg til nye innlegg, et panel som kort skal få gi noen kommentarer, før ordstyrer Bård Borch Michalsen skal lede oss gjennom en forrykende debatt. Arrangementet er i regi av Jubileet, i samarbeid med Forskningsdagene og Lørdagsuniversitetet.

 

Arrangementet er en del av UiTs 50-årsmarkering og Jubel i Tromsø - UiT 50 år, Byfest, lørdag 29. september kl. 1045-2300 . Se mer på: https://uit.no/50
Når: 29.09.18 kl 15.00–16.00
Hvor: Hålogaland Teater, Teatercafeen
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Camilla Martinsen
E-post: camilla.martinsen@uit.no
Legg i kalender