UiT og Festspillene i Nord-Norge / UiT and the Arctic Arts Festival: Institutt for natur og kunst


UiT Norges arktiske universitet er en sentral samarbeidspartner for Festspillene i NN, og i UiTs jubileumsår samarbeider vi om en rekke ulike arrangementer under festivalen.

 

Institutt for natur og kunst eksisterer ikke til vanlig, men oppstår som et utstillingsprosjekt som tøyer grensene for hva en utstilling kan være. Galleri Nord-Norge gjøres om til et laboratorium der kunstnere og forskere samarbeider om kunst- og forskningsprosjekter. Ved å invitere hverandre og publikum inn i arbeidsprosessen åpner Institutt for natur og kunst opp for diskusjoner på tvers av etablerte disipliner, og forholdet mellom kunst, forskning, verk og publikum settes på spill.

 

I perioden 23. - 30. juni vil det være daglige arrangement koblet opp mot utstillingens:

Tirsdag 26.juni:

Kl. 1330 Arkitekturvandring: Hovigs hall og hule

Kunsthistoriker Elin Haugdal inviterer på arkitekturvandring i Harstad Kino og Galleri Nord-Norge.

Haugdal er del av forskergruppa WONA (Worlding Northern Art) som undersøker hvordan kunst og forskning på kunst er med på å skape nord som ulike verdener. Haugdal er førsteamanuensis i kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet og forsker på arkitektur og kunst i en nordlig sammenheng.

 

Kl. 1630 Kunstnersamtale: Kunstner Katarina Pirak Sikku snakker med Hanne Hammer Stien om kunstprosjektet hun presenterer på Institutt for natur og kunst.

Sikku arbeider med problemstillinger knyttet til raseideologi, landskapsforståelser og identitet.

 

Kl. 1900 Walking in Darkness: Samtale om nye forskningspraksiser ved Hanna Guttorm & Britt Kramvig.

Samtalen er del av samtaleserien “Kraftfull slumrende gjensidighet - (glemte) steder i det samiske landskap” hvor kulturforskere og kunstnere ser nærmere på mytologien vi lever med i landskapet i Sør-Trom 20 min.

Se hele programmet til Festspillene her!

Les mer om UiTs 50-årsjubileum her!

--------------------------------------

The Arctic Arts Festival believes in northern art, and has ambitions to become the world’s most important art festival for circumpolar areas.

UiT the Arctic University of Norway collaborates with the Arctic Arts Festival on various events during the festival.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
26.06.18 kl. 11:00 - 00:00
Hvor:
Galleri Nord-Norge
Studiested:
Harstad
Målgruppe:
Alle