Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden

Sjøsamisk kompetansesenter og Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet inviterer til seminar på Sjøsamisk kompetansesenter i Indre Billefjord lørdag 16. juni kl 15-19.

Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden
På seminaret vil det presenteres forskning fra flere pågående forskningsprosjekt i regi av UiT Norges arktiske universitet, Norut, NIKU og andre med fokus på tradisjonell kunnskap, samisk kulturgrunnlag, tradisjonelle næringer og påvirkning fra industri.

Tid: Lørdag 16. juni 2018 kl 15:00-19:00

Sted: Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord

Påmelding innen 8. juni til poasta@mearrasapmi.no eller tlf. 957 91 356

Program:

15.00–15-15 Innledning

v/ Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter og Camilla Brattland, Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet

15.1515.45 Aksjonsgruppa mot oppdrett i Porsangerfjorden   
v/ Heidi A. Persen, foreningen Mearrasámi árbediehtu - Sjøsamisk tradisjonskunnskap  

15.4516.15 Kunnskapsinnhenting om samisk kultur og samfunn i konsekvensutredningsprosesser; eksempel fra Nordkapp kommune og Johan Castberg-feltet
v/ Vigdis Nygaard, Norut 

16.15–16.30 Pause. Salg av kaffe/te

16.30–17.15Oppdrettsindustri, urfolk og tradisjonell og lokal kunnskap. Eksempler fra British Columbia og Spildra
v/ Dorothee Schreiber og Camilla Brattland, TriArc prosjektet, UiT

17.15­–18.00Påvirkning fra oppdrett på villaksen i Porsangerfjorden
Sjølaksefiskeres kunnskap om laks og resultater fra prosjektet Kolarctic Salmon
v/ Einar Eythórsson, NIKU og Camilla Brattland, UiT.

18.00–18.15 Pause. Salg av kaffe/te m.m.

18.15–18.30 Hvordan styrke lokal kapasitet? Om Nanosmahttin-prosjektet

v/ Thomas Hansen, Sjøsamisk kompetansesenter

18.3019.00 Innspill/diskusjon

Velkommen | Bures boahtin!

Arrangører:
Sjøsamisk kompetansesenter og Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitetNår: 16.06.18 kl 15.00–19.00
Hvor: Sjøsamisk kompetansesenter, Indre Billefjord
Sted: Annet
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Camilla Brattland
Legg i kalender