Prøveforelesning - Poul Henning Hansen


Master of Arts Poul Henning Hansen ved AHR holder sin obligatoriske prøveforelesning over oppgitt tema for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning historie, med tittel:

«Regional and global readers. Transnational approaches to book history and literary sociology in the Nordic countries»

Disputasen starter kl 12:15 samme dag og på samme sted.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
16.03.18 kl. 10:15 - 11:00
Hvor:
Auditorium B-1005, HSL-fakultetet
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Telefon:
77644294