LIVET ER SÅ MANGE STEDER/UNIVERSITETSSAMARBEID MED FILM


UiT samarbeider med universiteter i Afrika om å lage film og utvikle kunnskap om samfunnsforhold.  Kveldens filmvisning og presentasjoner handler om hvordan få til samarbeid mellom Nord og Sør, og filmens potensial i krysskulturell kommunikasjon.                                                                                                                                                             UiT makes films and develops understanding of socio-cultural conditions together with African universities. Today’s screening and presentations deal with the question of North - South collaboration, and the potential of film in cross-cultural communication.

ENGLISH BELOW

Fagmiljøet ved Visuelle kulturstudier (VKS) ved UiT har siden 1990-tallet samarbeidet med universiteter i Kamerun og Mali. Ambisjonen har vært å bidra til å bygge opp universitetsmiljøer i visuell antropologi som kan utvikle og formidle kunnskap om de endrede livsvilkårene i denne regionen. I 2017 ble VISCAM startet, et prosjekt som involverer to universiteter i Kamerun og ett i Mali.

De tre VISCAM PhD stipendiater som har hånd om kveldens arrangement har gjort bruk av dokumentarfilm som arbeidsmetode og formidlingsverktøy. De vil vise film og gi eksempler på hvordan film kan brukes i dialogbasert kunnskapsutvikling, både med de det forskes på og med andre.

Introduksjon av VKS/UiTs samarbeid med universiteter i Kamerun og Mali. Av Førsteamanuensis Bjørn Arntsen, VKS/VISCAM.

Produksjonen av- og samarbeidet om Djeneba. Av PhD student, Bata Diallo, VISCAM.

Filmvisning:  Djeneba - a Minyanka woman of southern Mali. 59 min., 2011.  Djeneba, mor til ni barn, bor i Kadialoko i det sørlige Mali.  Siden hennes mann forlot familien for noen år siden er det Djeneba og ungene hennes som tar hånd om hirseåkeren. Den eldste, Madou, har nå brakt sin nye kone, Lidy, inn i familien. Djeneba har ansvaret for husholdet og filmen utforsker hverdagslivet i dette jordbrukssamfunnet sett fra hennes perspektiv som kvinne.

 

Film og utvikling av antropologisk forståelse. Av PhD student Hamidou Moussa, VISCAM.

Kvegnomadene i Nord-Kamerun opplever til tider tørke. Når muligheten til å oppsøke gode beiteforhold ved å følge de tradisjonelle migrasjonsrutene begrenses av kriger i nabolandene blir dette et alvorlig problem. Hamidou vil vise utdrag fra filmen Djam Wala - water and life in Kalfou og ta for seg relevansen av filmen for hans forskning og hans arbeid for en NGO som jobber for å bedre kvegnomadenes leveforhold.

 

Visuell Antropologi ved Universitetet i Maroua. Av PhD student Amandine Tezore, VISCAM.

Ved Universitetet i Maroua, lengst nord i Kamerun, har initiativer blitt tatt for å etablere visuell antropologi som fag. Gjennom å rekruttere tidligere uteksaminerte studenter fra Visuelle kulturstudier utvikles det nå en Maroua-versjon av visuell antropologi faget. Film lages og brukes som del av lærerutdanninga, og bachelor og master programmer i visuell antropologi er etablert. Amandine vil fortelle mer om dette og vise klipp fra filmer lagd i Maroua. 

 

Gratis inngang.

 Les om 50-årsjubileet til UiT her!

- - - - - - - - - - - - - - - - 

ENGLISH 

UiT makes films and develops understanding of socio-cultural conditions together with African universities. Today’s screening and presentations deal with the question of North - South collaboration, and the potential of film in cross-cultural communication.

Visual Cultural Studies (VCS) at UiT has since the early 1990s been involved in collaboration with universities in Cameroon and Mali. A common aim has been to establish Visual Anthropology as a discipline, and by this create and communicate relevant knowledge of the changing livelihood situation in the region. In 2017 VISCAM was launched, a project that involves two universities in Cameroon and one in Mali

The three VISCAM PhD students in charge of today’s program have used film both as a research method and as a tool for dissemination of knowledge.  They will screen films and give examples of how film can be used in dialogues, both in the actual research situations and with others.

 

Introduction to VCS/UiT’s collaboration with universities in Cameroon and Mali. By Associate Professor Bjørn Arntsen, VCS/VISCAM.

The making of Djeneba. By PhD student Bata Diallo, VISCAM.

Screening:  Djeneba - a Minyanka woman of southern Mali. 59 min., 2011.  Djeneba is a mother of nine children living in Kadioloko, southern Mali. Since her husband left the family some years ago, Djeneba and her children manage the family’s millet fields without him. Recently the eldest boy, Madou, has brought his new wife, Lidy, into the family group. In this hour-long film we explore daily life in the compound as Djeneba assumes full responsibility for her family’s needs.

Film and the development of anthropological understanding.  By PhD student Hamidou Moussa, VISCAM.

The cattle nomads of Northern Cameroon frequently experience droughts. As the neighbouring countries are exposed to wars, their possibilities of following their traditional migration routes have been restricted. Hamidou will screen extracts from his film Djam wala - water and life in Kalfou and deal with the relevance of the film in his research and in his job for an NGO that tries to improve the living conditions of cattle nomads.

 

Visual Anthropology at the University of Maroua, Cameroon. By PhD student Amandine Tezore, VISCAM.

At the University of Maroua, in the extreme north of Cameroon, important initiatives are taken to establish Visual Anthropology as a discipline. Graduates from Visual Cultural Studies have been recruited at the institution and a distinctive Maroua approach to Visual Anthropology is about to emerge. Films are made and used as part of the training of teachers at the Higher Teacher’s College, and Bachelor and Master’s programs in Visual Anthropology have been established. Amandine will tell more about this and screen excerpts from films made in Maroua. 

 

 

Free admittance.

 

 

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
21.03.18 kl. 18:30 - 21:00
Hvor:
VERDENSTEATERET
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle
Lenke:
Telefon:
77646247

Kontakt:
Trond Waage
Vedlegg / Bilder