Kunstlunsj: Kunst og teknologi/Art lunch: Art and technology, v/Hege Olaussen & Elin Haugdal


UiT og kunst – kunstlunsj, er månedlige arrangement under hele jubileumsåret. UiT and Art - Art Lunch is a monthly event during the entire anniversary year.

 

KUNST OG TEKNOLOGI

Dis-position er det betegnende navnet på lyktestolpene som ligger strødd utenfor Realfagbygget. Lyktestolpene er hentet fra enkelte av verdens storbyer, valgt ut etter et helt bestemt kriterium, og de peker tilbake på disse byene gjennom plassering og vekslende lys.

Vi møtes her for en kort kunstvandring gjennom UiTs første byggetrinn og over gangbrua til Teknologibygget fra 2014. Flere kunstnere har vært involvert i utsmykkingen i Teknologibygget, og de tar i bruk ulike medier. Felles for dem er at de løfter fram betydningen av landskap og reiser, av materialer og naturkrefter – og av menneskets sansning og utforskning av den fysiske verden. Mange av verkene tar i bruk teknologisk komponenter eller åpner for refleksjoner over kunst og vitenskap, kunst og teknologi.  

UiT Norges arktiske universitet er ikke bare et sted for forskning og forelesninger. Kunst i offentlige rom (KORO) har bidratt til at campus også er et stort kunstgalleri, med over 350 kunstverk som hundre kunstnere står bak.

– Så vidt jeg vet har UiT den største samlingen kunst av alle universitet i Norge, og den nest største samlingen med samisk kunst, sier formidlingsansvarlig Ellen Marie Fodstad i KORO.

I tillegg til disse 350 kunstverkene finnes det en mengde kunstverk som er gitt i gave til UiT, og også kunst som er kjøpt inn av de ulike fakultet og institutt.

 

Gjennom jubileumsåret 2018 ønsker vi å dele gode øyeblikk gjennom sosiale media. Med emneknaggen #UiT50 kan du ta bilder av ditt favorittverk, merke innlegg for Instagram og vi vil liste ut bildene på jubileets webside.

Les mer om 50-årsjubileet her!

 

ART AND TECHNOLOGY

Dis-position is the telling title of the lampposts spread on the field in front of the Science Building. The lampposts are moved here from some of the world's big cities, and they point back to these cities through their position and alternating lightning. Starting at Dis-position we will take you on a short art walk through the first Campus building (1979) and over the bridge to the Technology Building opened in 2014. Several artists have been involved in the decoration of the Technology Building, using different art media. Common to them is the importance of landscape and travel, materials and natural forces, and the human sensation and exploration of the outer world. Many of the art works utilize technological components, or they invite to reflect on art and science, art and technology.

UiT The Arctic University of Norway is not just a place for lectures and research. Art in Public Spaces (KORO) has contributed to our campus becoming a large art gallery as well, with hundreds of artists displaying more than 350 works of art. 

“As far as I know, UiT possesses the largest art collection of all the Norwegian universities and the second largest collection of Sami art,” says head of promotion, Ellen Marie Fodstad in KORO.

In addition to the more than 350 artworks, UiT has received many pieces of art as gifts, and the different faculties and departments have also invested in their own art. 

 

Throughout the anniversary year, we wish to share good moments through social media. With

#UiT50 you can take pictures of your favorite artwork, post it on Instagram and we will share your pictures on our anniversary webpage.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
20.04.18 kl. 12:00 - 13:00
Hvor:
Oppmøte v/Realfagbygget (v/Dis-position/lyktestolpene)
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle