Kunstlunsj - Art Lunch, Iver Jåks

UiT og kunst - Kunstlunsj er et månedlig arrangement under hele jubileumsåret. Kunstlunsj 16. mars har tema Iver Jåks, v/ kunsthistoriker Irene Snarby

 

Iver Jåks (1932-2007) fra Karasjok, var brennende opptatt av samisk mytologi, menneskers forhold til erotikk og hvordan man kunne utvikle den samiske kunsten og kulturen i takt med samtiden. Med utdannelse fra kunstakademi i København og Oslo på 1950-tallet, samt sin bakgrunn som duojár(utøver av samisk kunsthåndtverk), skapte han en egen sjanger innen billedkunsten. Hans særegne kunstverk og  praksis vekker stadig begeistring langt ut over Norges grenser, som sist sommer på verdens viktigste kunstutstilling, Documenta i Kasel. 

UiT Norges arktiske universitet i Tromsø er det stedet som i dag viser flest viktige og unike verk av Iver Jåks, noe som gjør oss til et spesielt interessant sted for å utforske denne siden av samisk kunst. På denne månedens kunstlunsj vil kunsthistoriker Irene Snarby fortelle litt om bakgrunnen til kunstneren og trekke frem utvalgte verk som viser styrken Jåks hadde som nyskapende kunstner og formidler av den gamle, førkristne samiske kulturarven.   

The artworks and practice of Iver Jåks(1932-2007) still arouse excitement far beyond Norway's borders, as for instance at last summer’s Documenta in Kasel, the world's most important art exhibition. UiT The Arctic University of Norway in Tromsø today displays some of the most important and unique works by Iver Jåks, making it a particularly interesting place to explore this part of Sámi art. On this month’s Art Lunch the art historian Irene Snarby will give a guided tour and talk about the artist background and selected art works. ​

 

Liten Hàldi, Iver Jåks

UiT Norges arktiske universitet er ikke bare et sted for forskning og forelesninger. Kunst i offentlige rom (KORO) har bidratt til at campus også er et stort kunstgalleri, med over 350 kunstverk som hundre kunstnere står bak.

– Så vidt jeg vet har UiT den største samlingen kunst av alle universitet i Norge, og den nest største samlingen med samisk kunst, sier formidlingsansvarlig Ellen Marie Fodstad i KORO.

I tillegg til disse 350 kunstverkene finnes det en mengde kunstverk som er gitt i gave til UiT, og også kunst som er kjøpt inn av de ulike fakultet og institutt.

I jubileumsprosjektet UiT og kunst ønsker vi å synliggjøre og løfte frem noe av denne kunsten. Dette vil bli gjort med publisering av ukentlige kunstverk, månedlige kunstlunsjer, kartlegging av den kunsten som per dato ikke er registrert, og ekstra fokus på kunst i UiTs nye bygg som skal åpnes og tas i bruk i 2018.

– UiT har en stor samling av høy kvalitet som vi håper folk kan stoppe litt opp ved. Vi tror det kan skape mer oppmerksomhet om kunsten, og at den blir diskutert.

Gjennom jubileumsåret 2018 ønsker vi å dele gode øyeblikk gjennom sosiale media. Med emneknaggen #UiT50 kan du ta bilder av ditt favorittverk, merke innlegg for Instagram og vi vil liste ut bildene på jubileets webside.

Les mer om 50-årsjubileet her!

-------------------------------------

UiT and Art – Art Lunch is a monthly event during the entire anniversary year. The dates are set, but with the possibility of changes. Updated information regarding the theme for the events will be posted.

UiT The Arctic University of Norway is not just a place for lectures and research. Art in Public Spaces (KORO) has contributed to our campus becoming a large art gallery as well, with hundreds of artists displaying more than 350 works of art. 

“As far as I know, UiT possesses the largest art collection of all the Norwegian universities, and the second largest collection of Sami art,” says head of promotion, Ellen Marie Fodstad in KORO.

In addition to the more than 350 artworks, UiT has received many pieces of art as gifts, and the different faculties and departments have also invested in their own art.  

In the anniversary project UiT and Art, we proudly showcase some of this art. We will do so by announcing “this week’s artwork”, arranging a monthly “art lunch” and identifying/mapping the art that is not yet registered. We will also give extra emphasis to art in UiT’s new building, which will be completed and ready for use in 2018.

– UiT possesses a large art collection of good quality and we hope people will pause for a moment to enjoy it. We believe this will bring attention to the art, so that it may be discussed.

Throughout the anniversary year, we wish to share good moments through social media. With

#UiT50 you can take pictures of your favorite artwork, post it on Instagram and we will share your pictures on our anniversary webpage.

Når: 16.03.18 kl 12.30–13.30
Hvor: Oppmøte v/SESAM/MIX-kiosken
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender