Gitte Dæhlins skulpturer. UiT og kunst – lunsjarrangement / UiT and Art – Lunch Event


Gitte Dæhlins skulpturer, v/universitetsbibliotekar Marit Bull Enger

 

I 1977, bare 21 år gammel, valgte Gitte Dæhlin å bosette seg i Mexico, på grensen mot Guatemala. Det kom til å prege hennes kunstneriske virke. Dette kommer tydelig frem i skulpturene vi kan se i lokalene til Universitetsbiblioteket.

Skulpturene er et godt eksempel på kunst som er integrert i rommet. Det var er som en mumie, balsamert. Det er er et mangfold av lesere, spredt rundt en søyle; forretningsmannen og samekvinnen, pønkerjenta og fiskeren. De er alle en del av søylen. Det kommer en søyle er en mannsskikkelse som bærer en glasskasse full av avispapir.

Vil du høre mer om Gitte Dæhlins skulpturer? Kom på jubileumsårets første kunstlunsj og hør universitetsbibliotekar Marit Bull Enger fortelle om Gitte Dæhlin og hennes skulpturer.

(Vedlegg/bilder: Det var - det er - det kommer en søyle. Foto: KORO)

UiT Norges arktiske universitet er ikke bare et sted for forskning og forelesninger. Kunst i offentlige rom (KORO) har bidratt til at campus også er et stort kunstgalleri, med over 350 kunstverk som hundre kunstnere står bak.

– Så vidt jeg vet har UiT den største samlingen kunst av alle universitet i Norge, og den nest største samlingen med samisk kunst, sier formidlingsansvarlig Ellen Marie Fodstad i KORO.

I tillegg til disse 350 kunstverkene finnes det en mengde kunstverk som er gitt i gave til UiT, og også kunst som er kjøpt inn av de ulike fakultet og institutt.

I jubileumsprosjektet UiT og kunst ønsker vi å synliggjøre og løfte frem noe av denne kunsten. Dette vil bli gjort med publisering av ukentlige kunstverk, månedlige kunstlunsjer, kartlegging av den kunsten som per dato ikke er registrert, og ekstra fokus på kunst i UiTs nye bygg som skal åpnes og tas i bruk i 2018.

– UiT har en stor samling av høy kvalitet som vi håper folk kan stoppe litt opp ved. Vi tror det kan skape mer oppmerksomhet om kunsten, og at den blir diskutert.

Gjennom jubileumsåret 2018 ønsker vi å dele gode øyeblikk gjennom sosiale media. Med emneknaggen #UiT50 kan du ta bilder av ditt favorittverk, merke innlegg for Instagram og vi vil liste ut bildene på jubileets webside.

Les mer om 50-årsjubileet her!

---------------------------------

Gitte Dæhlin’s Sculptures by University Librarian Marit Bull Enger.

UiT The Arctic University of Norway is not just a place for lectures and research. Art in Public Spaces (KORO) has contributed to our campus becoming a large art gallery as well, with hundreds of artists displaying more than 350 works of art. 

“As far as I know, UiT possesses the largest art collection of all the Norwegian universities and the second largest collection of Sami art,” says head of promotion, Ellen Marie Fodstad in KORO.

In addition to the more than 350 artworks, UiT has received many pieces of art as gifts, and the different faculties and departments have also invested in their own art. 

In the anniversary project UiT and Art, we proudly showcase some of this art. We will do so by announcing “this week’s artwork”, arranging a monthly “art lunch” and identifying/mapping the art that is not yet registered. We will also give extra emphasis to art in UiT’s new building, which will be completed and ready for use in 2018.

– UiT possesses a large art collection of good quality and we hope people will pause for a moment to enjoy it. We believe this will bring attention to the art, so that it may be discussed. 

Throughout the anniversary year, we wish to share good moments through social media. With #UiT50 you can take pictures of your favorite artwork, post it on Instagram and we will share your pictures on our anniversary webpage.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 19. januar kl. 12.00–13.00
Hvor: Universitetsbiblioteketer, UB-auditoriet
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Alle


Vedlegg / Bilder