Universitetspionerene møtes igjen / The University Pioneers Reunite

Et initiativ fra noen av de som studerte ved Universitetet i Tromsø i 1972/1973, og som fortsatt holder til i Tromsø. Dette er et treff for alle som var studenter på den tiden.

Det vil bli flere arrangement, og deltakerne kan melde seg på det de ønsker. Noen tilbud vil være en del av de arrangementene som inngår i universitetets opplegg. For eksempel på HT’s premieforestilling om universitetet fredag 21. september.

Lørdag formiddag er alle velkomne til Breivika. Der vil det holdes en presentasjon av dagens universitetet med omvisning for de som ønsker det. På kvelden blir det musikalske og muntre innslag med mye mimring og godt tilbehør.

Programmet er ikke endelig, men vil fortløpende bli lagt ut. Det er opprettet en åpen gruppe på Facebook med informasjon. Se her: Facebook

Det finnes ingen samlet oversikt over de som studerte ved UiT i 1972 og 1973, og vi har heller ingen kontaktinformasjon på disse. Invitasjonen følger derfor jungeltelegrafen, og alle oppfordres til bringe det glade budskapet videre.

De som utgjør arrangementskomiteen er; Kirsti Anderssen, Rune Blix Hagen, Ingeborg Harsten og Arne-Wilhelm Theodorsen. Ta kontakt dersom du har gode ideer og ønsker å bidra!

Les mer om 50-årsjubileet her!

-------------------------------------

These are events initiated by some of the students enrolled at the University of Tromsø in 1972/1973 who still live in Tromsø. This is a reunion for everyone who was a student at that time.

There will be several events and participants may register for whichever they wish. Some gatherings will take place during other events on the university’s program, such as HT’s premiere show about the university, on Friday, September 21.

Saturday morning everyone is welcomed to Breivika. There will be a presentation of the present university and a guided tour for those who wish to participate. In the evening we promise musical and humorous contributions with much reminiscing and fun.

The program is not finalized yet and updates will be posted continuously. An open Facebook group has been set up and information will be posted there as well. See here: Facebook

There are no official records of the students enrolled in 1972 and 1973, and consequently we lack contact information. The invitation is therefore being sent via the “Jungle Telegraph” and we encourage everyone to spread the happy news!

The Reunion Committee consists of Kirsti Anderssen, Rune Blix Hagen, Ingeborg Harsten and Arne-Wilhelm Theodorsen. Please contact them if you have any good ideas or if you wish to contribute.  

Starter: 21.09.18 kl 10.00
Slutter: 23.09.18 kl 00.00
Hvor: Breivika
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender