Forelesninger av vinnere av Mohnprisen / Lectures by Mohn Prize laureates

Få med deg forelesningene til historiens første vinnere av den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis: forskningsgruppen The Meaning of Ice og Eddy Carmack.

Dr. Eddy Carmack er først ut, med foredraget "Global Ocean – Arctic Ocean: A Beautiful System". Rett etter følger forskningsgruppa på med foredraget "The Meaning of Ice".

Om prisvinnerne:

Forskningsgruppen bak The Meaning of Ice består av en kjerne på 13 forskere og urfolkseksperter fra Alaska, Canada og Grønland. Prosjektet «The Dynamics of Human-Sea Ice Relations: Comparing Changing Environments in Alaska, Nunavut, and Greenland» ble gjennomført fra 2006-2011. Prosjektet involverte over 40 deltakere, et overveldende flertall av deltakerne er urfolkseksperter med enestående, erfaringsbasert kunnskap om Arktis.

Dr. Eddy Carmack er seniorforsker emeritus, klimaforsker og oseanograf. Fra 1986-2011 var han tilknyttet det føderale departementet Fisheries and Oceans Canada. Han blir betegnet som en av verdens mest produktive og innflytelsesrike oseanografer, med mangfoldige og banebrytende bidrag til vår forståelse av fysiske prosesser i Polhavet og Polhavets samspill med klima, land og økosystemer. I tillegg evner han å ta hensyn til og fokusere på områdenes skiftende miljø og urfolkssamfunnene som er avhengig av miljøet.

Les mer om Mohnprisen her

Vi gleder oss stort til å få prisvinnerne til Tromsø!

----------------------------------

Attend two lectures by the inaugural laureates of the International Mohn Prize for Outstanding Research Related to the Arctic: the team behind The Meaning of Ice and Dr. Eddy Carmack.

The laureates:

The research group behind The Meaning of Ice consists of a core of 13 researchers and indigenous experts from Alaska, Canada and Greenland. The project The Dynamics of Human-Sea Ice Relations: Comparing Changing Environments in Alaska, Nunavut, and Greenland was carried out from 2006-2011. The project involved more than 40 participants, an overwhelming majority of which were indigenous experts with unrivalled, experience-based knowledge of the Arctic.

Dr. Eddy Carmack is a Senior Research Scientist Emeritus, climate researcher and oceanographer. From 1986-2011, he was affiliated with the Department of Fisheries and Oceans in Canada. Carmack is being recognized as one of the world’s most productive and influential Arctic scientists. He approaches his work in an original, diverse and groundbreaking manner to increase the understanding of physics in the Arctic, as well as the interaction between climate, land and ecosystems. Moreover, he manages to consider and focus on the area’s changing environment and the indigenous communities which are reliant on the environment.

Read more about the Mohn Prize 

We are looking forward to listening to the winners in Tromsø!

Når: 23.01.18 kl 10.00–11.30
Hvor: Auditorium 2, teorifagsbygget hus 1
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender