Omvisning i Mellomveien 110, tidligere Høgskolen i Tromsø / Guided Tour of Mellomveien 110, Former Tromsø College

Omvisning ved den tidligere Høgskolen i Tromsø av UiTs egen pensjonistforening.

 

I 1952 flyttet lærerskolen inn i sitt nybygg i Mellomveien.

Nordfløya var forbeholdt lærerutdanninga. Sørfløya var en folkeskole tilknyttet lærerutdanninga; Statsøvingsskolen. Midtfløya var felles. Senere har det kommet ekstra hus og tilbygg. Lærerutdanningene har blitt flere, og pedagogiske fag har kommet i tillegg. Når nytt bygg for lærerutdanning og pedagogiske fag på UiT i Breivika blir klart i 2019, skal Mellomveien 110 bli brukt til andre formål. Kanskje blir det skole igjen?

Øyvin Ytreberg er guide på denne omvisningen. Han startet som 7-åring på Statsøvingsskolen i 1952 og var ansatt på lærerutdanningen fra 1980 frem til 2009. Hans far og bror har jobbet der i mange år. Familien har hatt en langvarig og sterk tilhørighet til lærerutdanninga og Mellomveien 110.

Omvisninga vil særlig passe for elever, studenter og ansatte på Mellomveien 110 i perioden fra 1952 og fram til nå. Den starter kl. 12 og varer rundt en time. Oppmøte ved hovedinngangen mot Mellomveien.

Det vil være omvisninger på følgende datoer: 

Lørdag 16.06.18.

Lørdag 22.09.18.

Søndag 30.09.18

Særskilte avtaler for grupper kan gjøres utenom disse datoer.

Påmelding til: oyviny@gmail.com

 

Arrangementet er en del av UiTs 50-årsmarkering og Jubel i Tromsø - UiT 50 år, Byfest, lørdag 29. september kl. 1045-2300 .

Les mer om 50-årsjubileet her!

-------------------------------------

The guided tour of former Tromsø College is given by UiT’s own senior foundation.

In 1952 the Teacher’s Training College moved into new facilities in the Mellomveien area. The northern wing was reserved for the teacher’s training program and the southern wing was an elementary training school affiliated with the teacher’s college. The central building was shared.

Since then, further additions and extra houses adjacent to the main building have been built. More teachers’ training programs have become available and more pedagogical subjects have evolved. When the new building for the teacher’s training program and pedagogical studies is completed at UiT in Breivika in 2019, Mellomveien 110 will be used for other purposes. Perhaps it will return to being a school?

The guided tour will be given by Øyvin Ytreberg. He became a pupil at the training school as a seven-year-old boy, in 1952, and he was hired by the teacher’s training program from 1980 to 2009. His father and brother, as well, worked there for several years. His family has had strong ties to the teacher’s training program and Mellomveien 110 for many years.

The guided tour will be especially interesting for former pupils of the training school, and former and present students and staff members of the teacher’s training programs and pedagogical studies at Mellomveien 110. It starts at 12.00 and lasts for approximately one hour. The starting point is at the main entrance towards Mellomveien. 

There will be guided tours on the following dates:

Saturday 16.06.18.

Saturday 22.09.18.

Sunday 30.09.18

Special appointments for groups outside of these dates can be arranged.

Registration at oyviny@gmail.com

 

Når: 30.09.18 kl 12.00–13.00
Hvor: Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender