Velkommen til seminaret "Blikk på frafall i Troms"

 

PROSJEKT FRAFALL – AVSLUTNINGSSEMINAR

MANDAG 8. DESEMBER 2014 KL. 10.00-16.00

 

"Prosjekt frafall” går mot slutten og vi inviterer alle interesserte til å delta på et seminar hvor vi deler erfaringer, forskningsresultater, innspill og kommentarer med hverandre.

Sted: Universitetet i Tromsø, SVHUM B-1005                                                                                 

Pris: Ingen avgift                                                                                                               

Påmeldingsfrist: Mandag 24. november

Nettside: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=213042


10.00-10.10

VELKOMMEN                                                                                                  

10.10-11.30

HOVEDINNLEDERE MED ET BLIKK PÅ YRKESUTDANNING:

 

10.10-10.40

Sted og yrkesfaglige utdanninger - erfaringer fra Danmark, Karin Topsø Larsen, PhD student, Aalborg Universitet

 

10.40-11.10

Ingen er bare det du ser – om holdninger til læring og til ungdom,  Børre Krudtå, rektor, Bardufoss Høgtun vgs.

 

11.10-11.30

Diskusjon

11.30-12.00

LUNSJ

 

12.00-13.30

GLIMT FRA ARBEID OG FORSKNING MOT FRAFALL:

 

12.00-12.15

Erfaringer fra Stangnes skole, Ludvig Forthun, rektor, Stangnes skole 8-13 trinn

 

12.15-12.30

Erfaringer fra SMI-skolen i Tromsø, Geir Steiland, rektor, SMI-skolen Tromsø

 

12.30-12.45

Go Campus – prosjektet, Benedicte Blytt, prosjektleder for Go Campus

 

12.45-13.00

“I gang” – metodikk og motivasjon, Clas Dale, universitetslektor i yrkesdidaktikk ved Universitetet i Tromsø

 

13.00-13.15

Ny Giv Troms – oppsummering og veien videre, Sture Flaaten, spesialrådgiver, Troms fylkeskommune

 

13.15-13.30

Forskningsresultater fra prosjekt Ung Vilje, Rannveig Grøm Sæle, PhD-student i Psykologi ved Universitetet i Tromsø

13.30-13.45

PAUSE

 

13.45-15.00

FORSKNINGSRESULTATER FRA PROSJEKT FRAFALL:

 

13.45-14.05

Geografi og ulikhet, professorGry Paulgaard, UiT

 

14.05-14.25

Å være elev i Troms, professor Unn-Doris K. Bæck, UiT 

 

14.25-14.45

Yrkesutdanning; yrkesretting som redskap for utvikling av elevens mestringsforventninger, PhD-stipendiat André Rondestvedt, UiT

 

14.45-15.00

Ressursbank, PhD-stipendiat Vibeke Øie, UiT

15.00-16.00

AVRUNDING OG DISKUSJON

 

med kommentar av førsteamanuensis Andrew Kristiansen, UiT

 

Når: 08.12.14 kl 10.00–16.00
Hvor: Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Unn-Doris K. Bæck

Påmelding
Frist: 24.11.2014
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender