Prosjekt Frafall

Prosjekt Frafall

Forskningsbasert kunnskap for regionale løsninger. En tredelt satsing med fokus på regionale forskjeller, best practice og forsker-praktiker-nettverk.
side1-1.jpg (Bredde: 180px)   side 1_bilde2.jpg (Bredde: 180px) side1_bilde3.jpg (Bredde: 180px)  

"Prosjekt Frafall" er et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Universitetet i Tromsøs forskningsfond og RDA Tromsø. Bakgrunnen for prosjektet er at andelen elever i videregående skole som avslutter uten å ha fullført et utdanningsløp er alarmerende stor i Troms. Målene med prosjektet er derfor å generere forskningsbasert kunnskap om frafall i videregående skole i Troms, å kartlegge tiltak og suksesshistorier som utgangspunkt for utvikling av tiltak for å redusere frafall samt å sette i gang et forsker-praktiker nettverk om frafall i videregående skole.

 

  LogoNorskuit.png (Bredde: 180px)             RDA_logo.bmp (Bredde: 180px)  

NYHET:

8. desember 2014: Åpent avslutningsseminar "Prosjekt frafall"  - Mer info og påmelding

 

07.05.2014: Åpent forskningsseminar om RURAL EDUCATION 

 

15.11.2013: Avisinnlegg i Nordlys: "Skolekutt på distriktsungdommens skuldre"

 

Vibeke Øie er engasjert som forskningsassistent på prosjektet med oppstart 01.08.2013

 Ansvarlig for siden: Bæck, Unn-Doris K.
Sist oppdatert: 17.09.2020 12:11