Bioingeniørstudenter ved Helsefak har bidratt i forbedringstiltak ved UNN.


Med Lean-metoden som verktøy, klarte de ansatte på klinisk patologi ved UNN å redusere svartida på vevprøver med over to tredeler.
Det vil si fra 30 til 9 dager
.

Skrevet av Trude H. Moe


Kartlegging av arbeidsflyten
– Vi begynte med å kartlegge arbeidsflyten og finne ut hvor vi sløste med tid. Ut fra dette ble det foreslått forbedringstiltak, forteller Gunn Inger Sørensen, seksjonsleder ved seksjon for klinisk patologi på UNN.
Hun forteller at arbeidsflyten ikke var optimal på seksjonen da de startet opp med Lean-prosjektet i 2010. Et hovedproblem var at prøver hopet seg opp på hylla.
Ei fokusgruppe gikk igjennom arbeidsflyten steg for steg og oppdaget at de kunne fjerne en del små prosesser som i grunnen var overflødige. De fikk også laget mer detaljerte ukeplaner for hva og når oppgaver skulle løses og hvem som hadde ansvaret.

Strategi for å få ned svartiden
Seksjonslederen forklarer at de utarbeidet strategier for hvordan de skulle få ned svartiden.
De satt først av ei hel uke til å «snitte» (analysere vevprøver, red.anm.) for å få unna de prøvene som lå på vent. I ettertid har de fortsatt med å sette av hele dager til «snitting» ved tegn til at det begynner å hope seg litt opp.
For å unngå økt svartid, så de også etter nye muligheter. 
Blant annet lærte de opp bioingeniørstudenter til å «snitte» unna prøver på kveldstid og i helger.

Sørensen forteller at seksjonen har flere utfordringer å ta tak i, men at de ansatte melder om at de er mer tilfreds i dag.


Forankring og oppfølging
– Lean er et veldig nyttig verktøy for å tenke nytt, men oppfølging i ettertid er vel så viktig som det man gjør i prosjekt-tida, mener Sørensen. Hun understreker også viktigheten av at ledelsen er positiv og involvert i prosessen.


Her kan du lese mer om :
LEAN ved UNN
Forbedringsprosesser ved Helsefak
Forbedringsprosesser ved UiT

 

 

Målgruppe: Studenter, Ansatte
Ansvarlig: Svendsen, Elin
Opprettet: 07.03.14 10:57
Sist oppdatert: 17.03.14 13:06