Forbedringsprosesser Helsefak

Administrasjonen ved Helsefak skal bli smidigere. Ved hjelp av LEAN-metodikk skal vi jobbe for å forbedre administrative prosesser slik at vi slanker bort tidkrevende omveier og sitter igjen med smidige og forutsigbare løp. Sammen skal vi skape gode rutiner for samarbeid på tvers av avdelingsgrenser.

 

Aktuelt

Godt oppmøte på LEAN-kurs 

Engasjerte medarbeidere som ønsker effektivisering er viktig, og for å få dette til må vi ha ledere som legger til rette for forbedringsprosesser, tavle og kurs.

Nyheter

> Bioingeniørstudenter har bidratt i forbedringsarbeid

> UiT er en attraktiv arbeidsgiver!

> Resultat av spørreundersøkelse om Forbedringsprosessene ved Helsefak

> Studenter inn i forbedringsprosessene

> Gode råd for en effektiv arbeidshverdag

> Fakultetets første Lean prosess snart i mål                                                                  

> Effektiv kommunikasjon skal gjøre tilsettingen av stipendiater raskere

 

 

 

 

 

Ansvarlig for siden: Trond Nylund
Sist oppdatert: 01.04.2016 08:17