UiT er en attraktiv arbeidsgiver!

”Studentene har bruk for min kompetanse, og jeg syntes det var flott å bli leid inn av UiT for å undervise. Men da jeg ble leid inn som hjelpelærer ved Helsefak i fjor, tok det 80 dager før jeg fikk utbetalt lønna mi.
I år tok det bare 30 dager, det gjør at UiT er blitt en mer attraktiv arbeidsgiver for meg".

Alle vet at god glid sammen med en godt preparert løype gir mer skiglede. Forbedringsprosessene ved Helsefak har bra glid, og fokusgruppen som jobber med Prosess 3: ”Time/hjelpelærer og utbetaling av honorar”, har gjort opp status.

Målet med prosessen
var å få ned tiden fra den eksternt ansatte signerte skjemaet for utført arbeid, til vedkommende fikk utbetalt lønn . Vi var lite konkurransedyktige på området og tilbakemeldingene var at time/ hjelpelærere måtte vente månedsvis før lønn ble utbetalt fra Helsefak.

Skjemaer
Underveis ble det tydelig at mye av årsaken lå i skjemaer som var uoversiktlig og vanskelig å fylle ut. Dette førte til feil og mangler, noe som forsinket utbetalingsprosessen.
Gruppen startet derfor med å gjennomgå skjemaet som time/hjelpelærerne skulle fylle ut, og  gjorde det mer oversiktlig og intuitivt. Det ble foretatt en kartlegging både før og etter skjemaet ble endret.
Resultat før endring var at av 140 skjemaer, var 53 med større feil (undersøkelse fra april 2012).
Ny undersøkelse gjennomført etter endring av skjemaet (november 2013) viste at av 118 skjemaer var det kun 13 med større feil.

Oppløftende resultater
Andelen time/hjelpelærere som har fått utbetaling fra 20-30 dager etter signatur, er gått fra 35% til nærmere 55%.
Andelen som har fått betalt innen 30-40 dager har økt fra 56 til 74%.

Rette folk på feil plass, se filmen her!Les mer om forbedringsprosessene ved Helsefak her.

Forbedringsprosesser ved UiT

Forbedringsprosesser ved UNN(Lean)

Målgruppe: Studenter, Ansatte, Gjester / eksterne
Ansvarlig: Svendsen, Elin
Opprettet: 26.02.14 10:49
Sist oppdatert: 04.03.14 13:13
Vedlegg / Bilder: