Mikael Wold

Akvamedisin - master Tromsø

Mikael Wold

Akvamedisin - master Tromsø
Studentintervjuer

Mikael Wold ville gå mot strømmen da han valgte utdanningssted, og satte kursen mot Tromsø for å studere akvamedisin. Det har han ikke angret på, og nå er han snart ferdig utdannet fiskedoktor.

Mikael er opprinnelig fra Sola, og UiT Norges arktiske universitet i Tromsø var ikke det mest naturlige valget da han skulle bestemme seg for hva han skulle studere etter videregående.

- De fleste i min krets reiste til Bergen for å studere, men jeg ville prøve noe nytt og møte nye folk. Det har vist seg å være veldig kjekt, sier han med den tydelige Stavanger-dialekten.

Ville studere noe med biologi

Da Mikael skulle velge hva han skulle studere var han ganske sikker på at det måtte være noe innenfor biologi, men akkurat hva visste han ikke.

-Jeg sjekket litt de ulike biologiutdanningene, men tenkte det ville være vanskelig å få jobb innenfor mange av feltene. Til slutt valgte jeg bare ut akvamedisin, og tenkte at jeg bare ville prøve.

Han beskriver studiet som ganske tungt de første årene, mye på grunn av alle basisfagene man må ha før man begynner med det han kaller de morsomme fagene.

- Andre året startet vi opp med mer fiskerelevante fag. I disse fagene har vi mye lab og seminarer, og noen ganger er vi ute på anlegg og mærer for å holde på med fisken.

Mikael trekker frem foreleserne, professorene og det gode studentmiljøet som noen av fordelene ved UiT.

- De er veldig dyktige og engasjerte, og følger oss godt opp. Vi har også en del forelesninger med studenter fra andre studier, og det gir oss muligheten til å bli kjent med andre på tvers av fag og studier.

Tett kontakt med fremtidige arbeidsgivere

Fiskerinæringen er veldig interessert i akvamedisinstudentene, og de fleste har jobb før de er ferdig å studere. I tillegg arrangeres det studentkonferanser, som Håp i Havet, og bedriftspresentasjoner hvor studentene kan møte de fremtidige arbeidsgiverne.

- Vi har hatt obduksjonskvelder hvor for eksempel Lerøy, et sjømatkonsern som blant annet holder på med lakseoppdrett, kommer med syk fisk som vi får obdusere og undersøke. Etterpå spiser vi pizza og drikker øl, ler han. Det høres kanskje litt rart ut med obduksjonskvelder, men det er en veldig fin måte å komme i kontakt med fiskerinæringen på, samtidig som vi får prøvd oss på problemstillinger vi kommer til å møte når vi går ut i jobb.

Relevant sommerjobb

De siste somrene har han hatt sommerjobb som luseteller. Da reiser han rundt og bistår med telling av lakselus på anleggene. Denne sommeren skal han jobbe som fiskehelsebiolog i Vesterålen, og får enda mer relevant arbeidserfaring.

Når han er ferdig utdannet har Mikael lyst til å jobbe innenfor fiskehelsetjeneste. Da får man jobbe med diagnostikk og behandling av oppdrettsfisk. Etter hvert vil han kanskje jobbe i Mattilsynet, men først vil han samle litt erfaring fra felten.

Han er ikke fremmed for at han blir værende i nord, kanskje til og med i Tromsø.

-Det avhenger mye av hvor jeg får jobb, men jeg trives utrolig godt i Nord-Norge, avslutter han med et smil om munnen.

Sist endret: 01.11.2019 09.33