Møt UiT

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Vi tilbyr en rekke forskjellige årsstudier, bachelorprogram og både integrerte (5 år), erfaringsbaserte (1,5 år) og to-årige masterprogram innenfor fagområder som humanistiske fag, mediefag, språk og litteratur, samfunnsvitenskap, barnevern, sosialt arbeid og lærerutdanninger. 

Det er en variert og mangfoldig portefølje av fag, som alle handler om mennesker, enten det er menneskeskapte kunnskaper og ideer, mennesker i samfunn, mennesker i utdanning eller mellommenneskelige forhold.  

Opplegg: 

Vi skreddersyr et program til dere avhengig av hvilke fagområder dere er interessert i og hvilket studiested dere ønsker å besøke. Vi har flotte formidlere som kan stille med foredrag i klasserom om det er ønskelig.