Bestill besøk fra UiT til din skole

Korona: Alle aktiviteter ivaretar FHIs gjeldende smitteverntiltak.                                                 Kontaktinfo: skolebesok@uit.no

UiT kommer gjerne på besøk til din skole, med en presentasjon av studietilbudet ved UiT eller til klassetimer med et skreddersydd faglig opplegg og aktiviteter.

Tilbudet egner seg for: Ungdomsskoler, elever i videregående skole, folkehøgskoler, forsvaret, eller andre grupper som ønsker mer informasjon om UiT.