Møt UiT

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Ved vårt fakultet utdannes ingeniører, kjemikere, matematikere, fysikere, geologer, informatikere, skippere og piloter. Her forsker vi også på mye spennende knyttet til naturvitenskap og teknologi. Henvendelser om å komme på besøk eller få besøk av våre forskere, organiseres av Skolelaboratoriet. Skolelaboratoriet kombinerer undervisning relatert til ulike kompetansekrav i skolen med forskernes forskningsspørsmål og arbeidshverdag ved UiT.